""
Belépés - Regisztráció

Mi az antropozófia?

Rudolf Steiner

Hírlevél

Hogyan induljak el?


Sz. O. Prokofjev: A megbocsátásról

”Nézzünk még egyszer a megbocsátásra. Nem szabad magunkat ebből a szempontból megcsalnunk: meg kell különböztetnünk a valódi megbocsátást a látszólagos megbocsátástól. A hamistól a valódit két jellegzetes ismérv alapján lehet megkülönböztetni. Az elsőt Marie Steiner Megbékélési Felhívásában találhatjuk. Ha az ember meg akar bocsátani, először önmagát meg kell győznie, hallgatásra kell késztetnie az alacsonyabb Ént, hogy a magasabb Én érvényesüljön. A másik ismérvet a láger foglyában találhatjuk meg, mert nemcsak megbocsátani akart, hanem elhatározta, hogy minden embert szeretni fog. Szabad elhatározása volt, hogy minden emberrel annyi jót tesz, mint amennyi gonoszat kapott. Ez egy belsőleg, szellemileg aktív tett. Csak ha e két elem jelen van, akkor beszélhetünk valódi megbocsátásról. Mi történik, ha valaki nem bocsát meg? Egyik emberrel egy másik valami gonoszat művel, és az nem bocsát meg? Akkor érvénybe lépnek a karma törvényszerűségei, és a következő életben annak, aki megbántotta a másikat, annyi jót kell tennie, amennyi rosszat előző életében elkövetett. A hierarchiáknak nagyon kell munkálkodniuk azon, hogy a következő életben ez a két ember ismét összekerüljön, és hogy ez a kiegyenlítés bekövetkezzék. Felmérhetetlen szellemi erőnek kell működnie, hogy ez létrejöhessen. Aki meg tud bocsátani, az lemond erről a karmikus kiegyenlítésről. Már egy kis megbocsátásnál is mérhetetlen kozmikus erők válnak szabaddá, és ezáltal szabadon tudnak hatni. Akkor nem a karma vastörvénye fogja ezeket az erőket felhasználni, hanem szabadon lesznek felhasználhatóak Krisztus birodalmában, Krisztus mint a karma ura tevékenysége értelmében. Fennáll a lehetősége annak, hogy az emberek a megbocsátás által a karma vastörvényszerűségét felváltsák a szabadság és kegyelem működése céljából, és így Krisztus munkatársai lehessenek.” (tovább)

 

Rudolf Steiner: Hogyan lehet a jelenkor lelki szükségletein úrrá lenni?

 „Sokan vannak már azonban, akik nyílt szívvel rendelkeznek, helyesen értik meg mindazt, ami a modern ember sajátja, és ami ma már látható, hogy az ember karmikus viszonyainak az előbb említett krízise folytán a gyerekek nem értik meg a szülőket, a szülők a gyerekeket, hogy nem értik egymást a testvérek, nem értik egymást a népek. Ma már elegendő ember van, aki teljes szívvel szembehelyezkedik ezekkel a szükségszerűen létrejövő viszonyokkal, amelyek csak akkor fejtik ki hatásukat helyesen, ha megértjük őket, mert az embernek szíve vérével tudatosan kell kitermelnie az impulzust, hogy a világnak ezt az új hatását befogadhassa. Az egymással szembeni elidegenedés magától fog kialakulni. Ami viszont az emberi szívből fog felbuzogni, arra tudatosan kell törekedni. Az ötödik Atlantisz utáni korszakban minden egyes lélek nehézségekbe fog ütközni. Mert csak e nehézségek legyőzésével fogunk túljutni azokon a próbatételeken, amelyek között a tudati lélek ki tud fejlődni.” (tovább)

 

Rudolf Steiner: A nevelés művészetének szellemi-lelki alaperői - könyvajánló

„Ma rendkívül könnyű azt megkívánni az emberektől, hogy világosan gondolkodjanak. Nincs ellenvetésem a világos gondolkodással szemben. A világos gondolkodás abban a korban, amely évszázadokkal maga mögött tudja Kopernikusz és Galilei tettét, mondhatnánk, magától értetődő dolog. Csak az a kár, hogy ez nem vált magától értetődővé szélesebb körökben is..."
 

 

Programok

..további rendezvények

Könyvajánló

..további könyvek
Kapcsolat   |    Adatkezelés   |    Impresszum