A MAT képviselő testülete

A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE 2019. MÁJUS 11-ÉN MEGVÁLASZTOTTA A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÚJ TAGJAIT.

Mesterházy Mária – dobmester@gmail.com

1970-ben születtem, gyermekkorom óta meghatározó impulzusok számomra a közösségteremtés, a művészetek szeretete, a dráma, a színház, a kommunikáció, a beszéd és a retorika. Az ELTE BTK olasz-magyar szakán szereztem tanári diplomát 1995/97-ben. 1992-ben házasodtunk össze Döbröntei Zoltán festőművésszel, két gyermekünkkel Pilisborosjenőn élünk 2001 óta. A Waldorf-mozgalomba 1991-ben kapcsolódtam be, 2002 óta a solymári Fészek Waldorf Iskola felső tagozatán magyar és dráma

tanárként dolgozom. Részt vettem több Waldorf-iskola alapításában, a Magyar Waldorf Szövetség munkájában, tanítok többek között az ELTE BGGYK Waldorf-osztálytanító Szakképzésen. 2013-ban beiratkoztam az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájába, jelenleg a disszertációmat fejezem be, amelyben Waldorf-tanárok élettörténetén keresztül szakmai identitásuk alakulását vizsgálom. Számos antropozófiai rendezvényen vállaltam szerepet szervezésben, rendezésben, alkotóként, előadóként. Az Antropozófia lapban és a Szabad Gondolat újságban is jelent meg néhány írásom, 2015-ben Steiner dráma-kurzusához írtam utószót.

Az antropozófia születésemtől jelen volt a környezetemben, de 21 évesen kezdtem komolyan érdeklődni iránta, majd 2003-tól életkérdéssé vált Rudolf Steiner műveinek tanulmányozása. Az Antropozófiai Társaságba 2010-ben léptem be. 2012-13-ban a Misztériumdráma Csoport tagja voltam, az elmúlt évben kapcsolódtam be a Rudolf Steiner Szeminárium munkájába. A képviselő testület tagjaként a következő években szeretném alaposan megismerni a Társaság életét, kapcsolatrendszerét, céljait, és támogatni munkámmal nyugodt, építkező fejlődését.

Vadinszky Orsi – vadinszky.orsi@gmail.com

Középiskolai tanulmányaim után 1995-ben vegyésztechnikusként végeztem. Szakmámon belül dolgoztam kórházi laboratóriumban, több gyógyszergyárban, egyetemen tanszéki technikusként, vegyipari cégnél laboránsként. (Az antropozófiából fakadó felismerések hatására 2011-ben elhagytam a vegyipari pályát.)

Az antropozófiához 17 életévemben kapcsolódtam. Az első könyv, amely a kezembe került, a „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” volt.

Tartalma mellett megfogalmazásának módja is mélyen megragadott. Ezt a művet a későbbiekben is igen közel éreztem magamhoz. Az ezt követő 11 évben életem egyre lényegesebb részét képezte a folyamatosan megjelenő antropozófiai könyvekben való elmélyedés. 2004 decemberében elhatároztam, megkeresem azokat az embereket, akikben hasonlóan mély és égető igény él a szellemtudománnyal való együttélés iránt. Elhatározásomban jelentős szerepe volt szellemi élményeim jellegének megváltozásának és intenzitásuk növekedésének.

Tehát az Antropozófiai Társaság felé nem a kétség, hanem a bizonyosság hajtott. Keresni kezdtem, hogy a világ és az ember megfigyeléséből számomra adódó eredmények hogyan vihetők be a társasági tevékenységekbe. Lehetőségeimhez mérten több csoportmunkában is részt vettem, néhány elindításában közreműködtem (pl. Pénteki kör, Karma-csoport, „Egy lélegzet”, Zweig, Új Ág, Előkészítő csoport, Könyves csoport, stb.). A Klasse tagjává 2008-ban váltam.

Külső és benső szükségszerűségek folytán 2011-ben 6 évre elköltöztem Budapest közeléből vidékre, és a Társaság életében való részvételem a Klasse munkára korlátozódott. Az antropozófiai életem azonban nem szakadt meg, az új élethelyzet erőteljes benső megismerési folyamatokat tett lehetővé. Miután 2017 nyarán visszaköltöztem Budapestre, a Társaságban való tevékenység újra elérhetővé vált számomra. Jelenleg a Klasse munkájában, az Orvosi Szekció munkacsoportjában és főiskolai csoportjában, valamint egy külső helyszínen folyó csoportmunkában veszek részt. A képviselő testületben elsősorban a tagokkal való kapcsolattartás, a tagság ügyeinek intézése, és lehetőségeimhez mérten a Házzal kapcsolatos teendők, valamint a könyvkiadás területén tudnék tevékenykedni.

Antal Norbert – antal.norbert@napvitezek.hu

1967. november 8.-án születtem Budapesten. Antropozófiával 35 éves korom óta foglalkozom, organikus szervezetfejlesztés a fő területem, ennek keretében cégekkel, közösségekkel, Waldorf iskolákkal dolgozom. Több alapítvány és egyesület életében vettem, és veszek részt ma is aktívan, többek között a Fóti Szabad Waldorf Iskola elnökségének vagyok tagja 5 éve, illetve a Waldorf Szövetség felügyelő bizottságának tagja 3 éve. A Fóti Waldorf iskolában van egy gazdasági  epochám  a  13.  osztályban, és egy biográfiai pályaválasztási programom a 12. osztályban.

Évek óta együtt dolgozom a Waldorfeszt szervezőivel, ahol a Waldorf iskolában végzett diákok a fő célközönség. Szeretek fiatalokkal dolgozni. Szívesen vállalnám azt a feladatkört a Képviselő Testületen belül, hogy hogyan kerüljenek közelebb a fiatalok az antropozófiához. A Társaságnak 2008 óta vagyok tagja.

Terbe István – terbei@outlook.com

1972 november 16-án születtem Kiskunmajsán. Középiskolai tanulmányaimat Budapesten folytattam, 1991-ben általános vegyészként végeztem.

Ezután az érdeklődésem az informatika irányába fordult, és ezen a területen dolgozom immár több mint 20 éve rendszerüzemeltetőként.

Az antropozófiával a munkahelyemen egy antropozófiai alapokon működő szervezetfejlesztés keretén belül találkoztam 2003-ban. Ezután néhány évet önismereti munkával, vezetői kerekasztal képzéssel, majd biográfiával töltöttem. A társasághoz 2013 óta járok különböző csoportokba, majd viszonylag későn, 2017-ben hivatalosan is csatlakoztam hozzá.

Az antropozófia fontos szerepet tölt be az életemben, célom, hogy minél több ember ismerhesse meg. A Társaságot elsősorban az informatikai területén szerzett tapasztalataimmal tudom segíteni.

Farkas Dezső – fdezso7@gmail.com

1973. 01. 15-én születtem Budapesten. Édesapám kertépítő mérnök, édesanyám művészettörténet tanárnő volt. Általános iskolás lehettem, amikor először hallottam a reinkarnációról. Apukám munkatársa a “Jehova Tanúi” társaság tagja volt, akin keresztül megismerkedtem egy másik világnézettel. Ezután ismerkedtem meg a buddhizmussal. Ezzel teljesen együtt tudtam érezni. Egy kapcsolaton keresztül a Krisnásokkal is találkoztam.

Később megismerkedtem Vízhányó Zsolttal, aki adott nekem egy Rudolf Steiner könyvet, aminek tanulmányozása után azt éreztem, hogy ezek a tanok már korábban is bennem éltek. Életem egyik legnagyobb ajándékaként megismerhettem Göröntsér Mártont, akinek szellemi csoportjába 20 éven át jártam. A szakközépiskola elvégzése után életemben mind az antropozófia, mind az üzleti élet (Kereskedelmi Cégek vezetése) felerősödött. Már fiatalon a cégépítésben és az értékesítésben tehetséges voltam. Több céget építettem, melyben hatalmas segítségemre volt a jó emberismeretem.

A 2000-es évek elején, “Marci bácsi” hatása mellett nagyon nagy örömömre Szilágyi Péter szellemi csoportjához is sikerült kapcsolódnom egy jó pár évig. Tehát Göröntsér Mártontól, Szilágyi Pétertől és a Bimbó úti Zweigen Drahos Sándortól, Nép Lászlótól és Fehéregyházi Évától kaptam olyan impulzusokat, amelyeket a mai napig az életem legcsodálatosabb emlékeinek tudhatok.

Az antropozófiai kis csoportunkból 7-en megalapítottuk a Christian Rosenkreuz szellemi kört, Zweiget. Későbbiekben Andrew Wolpert művészeti előadásain és a Solymári Tanárképzés kézműves képzésein vettem részt.

Fiatal koromban volt egy álmom, mégpedig az, hogy a Magyar Antropozófiai Társaság székhelyének, kelyhének megteremtésében részt veszek. Nagy örömömre szolgál, hogy ez megvalósulhatott. Ugyanilyen visszatérő képem volt, hogy egy Waldorf Pedagógiai intézmény alapításában fogok részt vállalni. Ez a kép is kezd körvonalazódni, mert Magyarországon az első Waldorf Gyógypedagógiai iskola megalapításában játszok szerepet, ami szintén felemelő érzés.

A legmélyebb kötődésem a Rudolf Steiner Antropozófiához való kapcsolódásom, ami mindennek az alapja. Úgy gondolom, hogy az élet nagyon sok területén szerzett tapasztalatom és az Antropozófiában töltött tartalmas időszakom egy olyan stabil, kiegyensúlyozott embert kezd belőlem formálni, aki a külső szellemi és a külső társadalmi-gazdasági életet egyre jobban kezelve, hasznára válhat a MAT számára. Azért fogadtam el tisztelettel és köszönettel a Társaság képviselő testületi tagságát. Úgy gondolom, hogy a MAT belső szellemi munkáját és a külső területekkel való kapcsolódását tudnám szeretetteljesen segíteni.

Takáts Péter – tpeter@menedzserkalauz.hu

1950. március 22-én születtem Budapesten. 1998-ban kezdtem ismerkedtem meg az antropozófiával és az Antropozófiai Társaságba 2004. áprilisában léptem be, majd 2011. januárjában a Szellemtudományi Főiskolának is tagja lettem. Az elmélet mellett egy gyakorlati utat jártam végig. 2012. végéig összesen 35 antropozófiai alapokon működő és külföldi előadók által tartott képzésen vettem részt Magyarországon, és külföldön elsősorban  a  Lievegoed  impulzust  követő antropozófus  közösségek, iskolák szervezésében. 2000-ben találkoztam dr. Lex Boss holland antropozófussal, és az ő vezetésével és támogatásával tudtam elmélyedni az antropozófiában.

Érdeklődésem elsősorban az antropozófia szociális impulzusának irányába fordult és számos kezdeményezésem valósult meg éppen ennek a szociális impulzusnak a jegyében. Ettől kezdve együtt dolgoztam az ASD-vel (Association for Social Developement), ami a Lievegoed impulzus alapján működő szakemberek közössége, a Coenrad van Houten által vezetett NALM (New Adult Learning Mouvement) fejlesztő csoporttal, a német MIRA antropozófus szervezetfejlesztő közösséggel. Bár még nem voltam a tagja a Főiskolának, 2005-től kezdődően, évente akár több alkalommal is részt vettem a Goetheanumban működő Sozialwissenschaftliche Sektion rendezvényein és munkájában.

Egyesületek és alapítványok kezdeményezője, ill. alapító tagja lettem, és a mai napig is aktívan dolgozom azon, hogy a gyakorlatban minél több ember ismerje meg az antropozófia szociális és gyógyító impulzusát. A „Vezetői Kerekasztal” néven közel 20 éven át működő képzési program keretein belül több mint 500 vállalkozó és civil érdeklődő ismerhette meg az antropozófia szociális impulzusát, és a vállalkozások organikus szemléletét. Az elmúlt két évtizedben a Waldorf közösségek működésével és feladataival is foglalkoztam, és ezért szoros kapcsolatot építettem ki több Waldorf iskolával és közösséggel. Kapcsolatomat a Waldorf világgal segíti az, hogy 2019. tavasza óta tagja vagyok a Magyar Waldorf Szövetség Felügyelő Bizottságának. Az elmúlt években a legkülönfélébb fórumokon és rendezvényeken tartottam elsősorban az antropozófiáról és az antropozófia szociális impulzusról. Mint az Antropozófiai Társaság képviselője, az elmúlt három évben több mint 30 előadást tartottam Waldorf közösségeknek.

Az évek során számos kapcsolatot építettem ki külföldi antropozófiai körökkel, 2005 több külföldi találkozón és konferencián vettem részt, előadóként és hallgatóként egyaránt. Jó kapcsolatom van a dornachi Általános Antropozófiai Társaság vezetőségének korábbi és jelenlegi tagjaival is. 2007 óta veszek részt a MAT választott testületeinek munkájában, mert ebben az évben a Közgyűlés jóváhagyásával a Felügyelő Bizottság tagja lettem és egészen a 2010-ig ennek tagja voltam. 2010-től pedig a kibővített vezetőség tagjaként dolgoztam a 2013-as közgyűlésig. 2016-ban pedig a közgyűlés által megerősített és jóváhagyott új a vezetőség tagja lettem, és a mai napig, mint a Társaság képviselője dolgozom.

Tevékenységemmel a jövőben is egy együttműködő és eleven antropozófiai szellemi élet kibontakozását és fenntartását kívánom elősegíteni, és ennek az érdekében szívesen dolgoznék a következő 5 évben. Célom, hogy az Antropozófiai Társaság egy olyan – fiatalok számára is vonzó – szellemi központtá válhasson, ahonnan kiáradhat a világba egy, az emberi gondolkodást átszellemiesítő impulzus, mely elősegíti, hogy az emberek Michael méltó társaivá válhassanak itt a Földön.

Varga-Szemes László – vargaszemes@gmail.com

Napjaim nagy részét közösségi tevékenységekkel töltöm. 27 éve dolgozom Waldorf-iskolákban, ebből az elmúlt 20 évben Pesthidegkúton, ahol testnevelést, Bothmer-gimnasztikát, drámát és az elmúlt öt évben szabad vallást is tanítok. A mozgás, a játék minden formája, a lélek rezdülései felé mindig nagy érdeklődéssel fordultam, mindig is érdekelt, hogy ezek a tevékenységek hogyan segítik a felnövő gyermek, majd  a  fiatal és  a  felnőtt ön- és világmegismerő képes ségeit. Egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy a mindennapjainkat, az embertársainkkal való találkozásainkat kell művészi érzékenységgel megközelítenünk és igényesen megformálnunk, hogy egymás megértésében egyre biztosabban haladhassunk előre. Mert ez a megértés lehet csak az alapja a közös munkálkodásunknak szűkebb és tágabb közösségeinkben egyaránt.

Ennek érdekében szeretnék tevékenykedni továbbra is a Társaságon belül és írom ide József Attila szép, bölcs sorait: “…Én dolgozni akarok. Elegendő / harc, hogy a múltat be kell vallani. / A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, / egymást ölelik lágy hullámai. / A harcot, amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.”