A TÁRSASÁG 2019. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE

Időpont
2019. május 11. 9:30 - 18:00

Helyszín
‌Rudolf Steiner Ház

MEGHÍVÓ a Magyar Antropozófiai Társaság 2019. évi éves rendes közgyűlésére

Idén 2019. május 11-én, szombaton 09,00 órakor tartjuk az évi rendes közgyűlésünket a Társaság székhelyén, a Rudolf Steiner Házban. Abban az esetben, ha a megjelentek létszáma nem éri el a határozatképességhez szükséges 50%+1 főt, akkor egy megismételt közgyűlést kell tartanunk, melyet ugyanott 2019május 11-én, szombaton 09,30 órától tartunk meg. Ez esetben az Alapszabály rendelkezései szerint a közgyűlés, a megjelentek létszámára való tekintet nélkül, de csak az eredeti napirendi pontokban, már határozatképes. A közgyűlésre érkezők regisztrációját reggel 8:30 órától kezdjük.

A Közgyűlés javasolt napirendje:

1./ napirendi pont: A Közgyűlés megnyitása, és döntés a formai követelményekkel kapcsolatban. A levezető elnök megválasztása, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők és a szavazatszámlálók megválasztása, majd a napirend elfogadása.

2./ napirendi pont: Beszámoló a képviselő testület 2018. évi, ill. az elmúlt három éves időszakban végzett tevékenységéről, majd hozzászólások és határozathozatal.

3./ napirendi pont: Beszámoló a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása a gazdálkodásról, majd hozzászólások és határozathozatal.

4./ napirendi pont: A Társaság 2019. évi munkaterve, és gazdálkodási terve, az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása a gazdálkodási tervvel kapcsolatban, majd hozzászólások és határozatok meghozatala.

SZÜNET

5./napirendi pont: A képviselő testület előterjesztése alapján a képviselő testület új tagjainak bemutatkozása, majd a közgyűlés általi megerősítése, és az új testület megalakulása. Hozzászólások és határozatok meghozatala.

6./ napirendi pont: A tagok által előzetesen írásban eljuttatott javaslatok tárgyalása, majd hozzászólások és határozatok meghozatala. A közgyűlésen beadott esetleges javaslatok megbeszélése.

SZÜNET – A szünetben a frissen megalakult képviselő testület visszavonul, és tagjai közül megválasztja a Társaság képviselőjét.

7./ napirendi pont: A közgyűlés folytatása és a képviselő bemutatkozása a tagoknak.

8./ napirendi pont: A közgyűlés lezárása.

Jellege
-

Részvétel
csak tagoknak

Részvételi díj
-

Szervező
-