KÜSZÖBÉLMÉNYEK – TEMATIKUS GYAKORLATI NAP

Időpont
2020. július 11. 10:00 - 15:00

Helyszín
Egyéb

Szeretettel invitálunk minden érdeklődőt július 11-én szombaton 10.00 – 15.00 óráig a dunaújvárosi Pentelei Waldorf Iskolába (Lengyel u. 2.) gyakorlati napunkra:

A „Michaelita gyakorló közösség” célja, hogy a mindennapi életünk legyen a szellemtudomány gyakorlata.

Egy-két megoldásra váró kérdést osztanánk meg veletek a július 11-ei gyakorlati napunkhoz.

Az élet maga a gyakorlat…

Vajon tudunk „folyamatként” tekinteni saját életünkre, amiben, mint minden folyamatnak, megvannak a maga kézenfekvő szabályai? Mi akadályoz bennünket ebben a rálátásban?

Ha megismerjük a földtörténeti korszakok változásait, valamint ezeket a változásokban megnyilvánuló „isteni lényeket és tényeket”, és megismerjük a változások által átalakult ember mai adottságait/korlátait, akkor vajon képesek vagyunk ennek a tudásnak a birtokában felelősségteljesen élni a gyakorlatban? Miért marad sokszor elmélet az, aminek gyakorlattá kéne válnia? Mi ennek a „gyakorlatiatlanságnak” az oka és következménye?

Hogyan függ össze az individuális fejlődés a szellemi közösség ideájával? Mit jelent számunkra a szellemi közösség?

Ha nincs semmilyen tapasztalatunk arról, amit elméletben idejemúltnak tartunk, akkor honnan tudjuk, hogy mi magunk meghaladtuk már az „idejemúlt” szellemi szinteket? Tudjuk-e egyáltalán, hogy szellemi fejlődésünkben „hol tartunk” és hogy mit haladtunk meg?

Felismerjük-e életünk „küszöbélményeit”, és törekszünk-e az öt érzékszerv és a háromdimenziós világ által korlátolt megismerési lehetőségek küszöbén túlra?

Fel tudunk-e nőni addig, amíg az égiek még „le tudnak nyúlni” hozzánk? Meghaljuk-e Michael hívószavát, megértjük-e „sugalmazásait”?

Ezen kérdések mentén indítjuk gyakorlati napunkat, ahol a test nyújtó-lazító felkészítése után különböző technikákat próbálunk ki közösen, irányt mutatva a gondolati erőink iskolázása felé.

Ismétlésként, a tematikus nap gerince a következő:

Küszöbélmények: mantra, ima, meditáció

  1. – Életünk elméleti és gyakorlati megvalósulása – a különbségről…

– Életfolyamatok működési modellje és alkalmazása a hétköznapjainkban – az „életspirál”

– az individuális fejlődés és a szellemi közösség a gyakorlatban

– Elmélet (vázlatszerűen, amennyi a gyakorlati munkához feltéten szükséges):

– a szellemi impulzus

– a „szellemi tett” és a „profán életcselekedetek”

– földtörténeti korszakok, mint az emberiségfejlődés állomásai

– Krisztus, Michael, Rudolf Steiner

– Egyéb alapvető ismeretek: az emberi organizmus „hármassága”, 4-es tagozódása, 9-es tagja

– Jelenlegi mozgásterünk: gondolat-érzés-akarat

– A tudati lélek kora, a „gondolati mágia” kora

Ritmusok:

– a spirál, mint a változás alapritmusa

– a légzés mikro és makrokozmikus analógiája, és mint a beavatás alapritmusa

– a „hit” kérdésköre

– Karmikus összefüggések: a gondolat, mint létformáló erő

– A felelősség ébredése

  1. Küszöbélmények a mikro-; és makrokozmikus működésben
  2. – Mi a meditáció? Mi a meditáció célja?

– Az egyéni személyiségfejlődéstől gyógyító közösségig.

– A meditációs „állapot” régen és Krisztus óta

– Első lépések: az imagináció

– A fantázia, mint intuitív képalkotás iskolázása. A képalkotást gátló tényezők

  1. Gyakorlat: szellemiség megvalósulása.

A gyakorlati élet mágiája: a tudati lélek emberének mindennapjai

– Alapok, az emberi „hozzáállás” kialakítása

– Életritmusok: spirál, ki-; és belégzés, napi ritmus a gyakorlatban

  1. A fizikai szintű előkészületek és cselekvések: fizikai környezet, a test felkészítése, A „lényegtelen” elemek: becsukott szem és a légzésszabályozás
  2. A lélek felkészítése: gondolat, érzés, akarat
  3. Szellemi előkészületek: konkrét szellemi tények és lények ismerete és „megszólítása”
  4.    Különböző meditációs „útvonalak”: – gondolati koncentráció (egy gondolati formára figyelés), – együtt érzés (a teremtett lények világával), – átlényegülés (eggyé válás), – „kitágulás” és visszafókuszálás, ahol a kitágított tartalmak fokozatosan áthatják a kezdeti fizikai szinten létező állapotomat

Ezt a tematikát különböző gyakorlatokkal kiegészítve valósítjuk meg, amelyek segítségével a „régi és új” technikákat egyaránt kipróbálva alapozzuk meg megélésük fokozatos átalakulásának lehetőségét mindennapjainkban.

A gyakorlati napon a „test felkészítése” is önálló terület lesz, olyan ruhában érdemes jönni, amiben nyújtó-lazító gyakorlatokat kényelmesen lehet végezni, akinek van otthon polifómja, hozza magával!

A gyakorlati napot levezeti Molnár József és Persőtzi Mihály.

Aki teheti, hozzon egy kis „hazait”, amivel műhelytársait az ebédidőben megvendégelheti!

Hozzájárulás: 0-3000 Ft (a lehetőségekhez mérten)

Info: 06 70 940 3615 – Molnár József – koordinátor

Jellege
műhelymunka

Részvétel
nyilvános

Részvételi díj
lásd a leírást

Szervező
Michael Út Szellemi Műhely