"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Egyiptom mítoszai és misztériumai

12 előadás, 1908. szept. 2–14., Lipcse

Rudolf Steiner, 1908 (GA 106)

TARTALOM:
A Föld korszakai és a kultúrkorszakok. Az atlantiszi és az Atlantisz utáni emberiség. A régi beavatóhelyek. Ozirisz és Tüphon. Ozirisz, Ízisz és Hórusz. A négy embertípus. A nemek szétválása. Az ember szellemi tudatának elhomályosulása és Krisztus megjelenése. Az egyiptomi beavatás. A Krisztus-erő révén az emberben a csoportlélek-tudat átfejlődik individuális tudattá. A mai ember viszonya a szellemi világhoz.


FEJEZETEK:

1. - Lipcse, 1908. szeptember 2.

[Szellemi összefüggések a régi és az újabb korok kultúráramlatai között.]

2. - Lipcse, 1908. szeptember 3.

[A Föld létrejötte. Az ősatom, A Föld korszakai és a kultúrkorszakok. A kozmikus történések tükröződése az emberek vallásos szemléletében.]

3. - Lipcse, 1908. szeptember 4.

[Az utolsó atlantiszi és az Atlantisz utáni emberiség. A régi beavató helyek, Az ember alakja mint a meditáció tartalma.]

4. - Lipcse, 1908. szeptember 5.

[A risik tanítványainak élményei a beavatás során; az ős- Föld viszonyainak folyamatainak képei A bolygók titkai. A magasabb világok átélése képek, hangok és szavak útján. Az ős-Szó alászállása.]

5. - Lipcse, 1908. szeptember 7.

[A Nap-Hold - Föld - hármasság létrejötte. Az alakító hangzás. Ozirisz és Tüphon.]

6. - Lipcse, 1908. szeptember 8.

[Ozirisz és Ízisz hatása. Hórusz, a jövőbeli földi ember. Az okkult anatómia és fiziológia tényei.]

7. - Lipcse, 1908. szeptember 9.

[Az emberi szervezet fejlődési folyamatai a Hold kiválásáig. A holdfény hatása az emberi alakra, Ozirisz és Ízisz mint a felsőbbrendű emberi alak formálói. Apollón lantja,]

8. - Lipcse, 1908. szeptember 10.

[Az emberi alak lépcsőzetes fejlődése a zodiákus szerinti Napjárásnak megfelelően. Az állati lények kilökődése. A Hold- erők hatása. A négy embertípus. A nemek szétválása. A mitikus képek mint reális tények ábrázolásai.]

9. - Lipcse, 1908. szeptember 11.

[A szellemi élet tényei, a Nap- és Hold-szellemek hatása, az Ozirisz- és Ízisz-erők. Az emberi tudatállapot és érzékelés változásai. A fizikai sík fokozatos megjelenése az egymást követő kultúrákban, addig a pontig, ahol az ember a fizikai síkon belemerül a maga egyéni individualitásába. A legmélyebb ponton megjelenik a Krisztus-impulzus. Az Isten fizikai emberré lesz, hogy az ember visszataláljon a szellemi világba.]

10. - Lipcse, 1908. szeptember 12.

[A régi mondák mim a kozmikus tények, illenie a halál és egy újabb születés közötti események képei. Az emberiség szellemi tudatának elhomályosulása, a szellemi halál veszélye. Megvilágosodás a misztériumok beavatási princípiumai által Megmenekülés Krisztus révén. A beavatottak mint Krisztus előfutárai és prófétai tudatuk. A beavatásra váró egyiptomi tanítványok szellemét képek útján alakították, hogy azok megértsék az emberi én fejlődését. Az okkult tényeken alapuló képek áláramlása az emberiség tudatába a görög mondák révén.]

11. - Lipcse, 1908. szeptember 13.

[Az egyiptomi beavatás lényege: az érzékfeletti látószervek benyomódása az asztráltestbe, amelyeket az pecsétnyomó módjára továbbad az éterestnek. Mindez egy halálhoz hasonló állapotban történik három és fél nap alatt, miközben az étertestet kiemelik a fizikai testből. Az érzékfeletti régióikban éltéit tapasztalatok folytán az újra felébredő tanítvány megvilágosodik. Az egyiptomi hierophantok kozmikus szerv- ismeretei. Ma az ember materialista módon látja azt, amit korábban a szellemi világokban érzékelt. Krisztus tettének jelentősége a meghalt lelkek számára.]

12. - Lipcse, 1908. szeptember 14.

[A szellem kifejeződése a görög művészeti alkotásokban. Korunkban a szellem az anyag rabszolgája. Az anyag fölött győzedelmeskedő Krisztus-impulzus. A Krisztus-erő a nemzedékek sorában megnyilvánuló csoportlélekszerűséget is legyőzi. Az „atyák útja” és az „istenek útja” a régi egyiptomiaknál Ízisz mint az egyiptomi néplélek. A fáraó mint Ízisz és Ozirisz fia. Az ősapák mint a szellemi javak összegyűjtői, továbbadományozói és mint a huszonnégy túlvilági bíró. Az örökösöknek a fizikai világot kell megművelniük. Korunkban újra feléled az, amit a lélek valamikor a halál és az újraszületés között élt át.]

Jegyzetek

Fordította Göröntsér Márton
Lektorálta Drahos Sándor


Kapcsolat   |    Adatkezelés   |    Impresszum