"Az ember feladata, hogy a szellemi világ követeként belevigye a szellemet a fizikai világba. "
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Antropozófia - pszichozófia - pneumatozófia

12 előadás, 1909. okt. 23–27., 1910. nov. 1–4., 1911. dec. 12–16., Berlin

Rudolf Steiner, 1911 (GA 115)

TARTALOM:
Az antropozófia viszonya a teozófiához és az antropológiához. Az érzékszervek kialakulása az ember érzékfeletti lényéből. A magasabb érzékszervek. Erőáramlások és a szervek kiképződése az emberi szervezetben. A tiszta gondolkodás. Szeretet és gyűlölet. Az emberi lelki élet erőinek ellentétessége. Esztétikai ítélet. Érzés és akarat. Az Én-képzet és az Én-erő. Goethe és Hegel. Brentano és az arisztotelészi szellemtan. Igazság és tévedés a szellemtudományos úton. Imagináció és fantázia. Intuíció és lelkiismeret. Az újratestesülés iránti akarat.


FEJEZETEK:

1/1-4 előadásokat fordította: Lajer Anna Mária, Lektorálta: Scherak Mari