"Csak azok az ismeret-ideák gyökereznek meg igazán az emberi bensőben, melyek szociális működésben sülnek ki."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Jézustól Krisztusig

11 előadás, 1911. okt. 4–14., Karlsruhe

Rudolf Steiner, 1911 (GA 131)

TARTALOM:
Az Atya, a Fiú, a Szellem. A jezsuiták. A rózsakeresztesek. A hitet felváltja Krisztus érzékelése. Pál levelei. Jób könyve. A feltámadás. Az ember mint Én-lény. A bűnbeesés jelentése. A két Jézus-gyermek. Krisztus feltámadt szellem-teste. Az egyes ember viszonya a Krisztus-impulzushoz. A megváltás. A Krisztushoz vezető ezoterikus út. Krisztus második megjelenése. Krisztus és az emberi szabadság.


FEJEZETEK:

Fordította dr.Dalmay Zoltán, dr.Kellner Ágnes
Lektorálta: Drahos Sándor