"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az ember talánya

I. kötet. Az emberi történelem szellemi háttere

15 előadás, 1916. júl. 29. – szept. 3., Dornach

Rudolf Steiner, 1916 (GA 170)

TARTALOM:
Az imaginatív megismerés torzképei. Természeti lét és lelki élet az emberben. Az egyik inkarnáció áthatása a másikba. Az ember kettős lénye. Bölcsesség, szépség és jóság. Imaginatív lelki fiziológia. Az emberi megismerés kozmikus jelentősége. A tizenkét érzékszerv és a hét életfolyamat. A tizenkettősség, a hetesség, a négyesség és a hármasság tükröződése az emberben. Az emberi gondolatok bevésődnek a kozmosz éteri szubsztanciájába. A valóságszerű és a valóságtorzító gondolkodás összeütközése. Az okkultizmus eltorzulásai.


FEJEZETEK:

1. - Dornach, 1916. július 29.

[A dekadens zseni (Otto Weininger). Az imaginatív megismerés torzképei.]

2. - Dornach, 1916. július 30.

[A természeti lét és az ember lelki életének két területe: a szabályszerűség birodalma és a szabálytalan működés. Az ó-héber nép ünnepi éve mint a lélek formáló ereje.]

3. - Dornach, 1916. július 31.

[Az ember égi és földi kettős természete. Uránosz és Gaia. A jelenlegi inkarnáció hatása a következőre: a testiség metamorfózisa.]

4. - Dornach, 1916. augusztus 5.

[Az emberi test a születés előtti formáló erők eredménye. Az ember kettős lénye. A test képszerűen, a fej jelzésszerűen ábrázolja a kialakításukban szerepet játszó szellemi erőket. Az emberi szervezet viszonya a megismeréshez, az esztétikához és a moralitáshoz.]

5. - Dornach, 1916. augusztus 6.

[Az ember belenövekedése a három szellemi birodalomba, a bölcsességbe, a szépségbe és a jóságba; ezek belesugárzása az ember szellemi részébe. Imaginatív fizikai fiziológia: az ember a moralitás, az esztétikai impulzusok és az igazság impulzusainak szférájában.]

6. - Dornach, 1916. augusztus 7.

[A fizikai test átalakulása fejjé a következő inkarnációban. Az emberi megismerés kozmikus jelentősége.]

7. - Dornach, 1916. augusztus 12.

[Az emberi lény összefüggése a világmindenséggel. A tizenkét érzékszerv és a hét életfolyamat.]

8. - Dornach, 1916. augusztus 13.

[A tizenkettősség, a hetesség, a négyesség és a hármasság tükröződése. Beteges lelki élmények (Cári Ludwig Schleich). A fordított gondolkodás mint a szellemi átélés gyakorlása (Christian von Ehrenfels).]

9. - Dornach, 1916. augusztus 15.

[Az érzékszervi folyamatok megelevenítése és az életfolyamatok átszellemiesítése. Esztétikai élvezet és esztétikai teremtés. Logika és valóságérzék.]

10. - Dornach, 1916. augusztus 21.

[A valóságban való tájékozódás elvesztése, és a valóság modern kritériumának tehetetlensége.]

11. - Dornach, 1916. augusztus 26.

[Az emlékezet és a megszokás mint a korábbi szellemi élmények luciferi és ahrimáni hatásra történő átalakulása.]

12. - Dornach, 1916. augusztus 14.

[A gondolatok bevésése a világ-szubsztanciába, és ennek következményei.]

13. - Dornach, 1916. augusztus 28.

[Az emberi alak besorolása a világmindenségbe. Az ember fizikai szervezete és a technikai találmányok. A valóságszerű és a valóságellenes gondolkodás összeütközése. Az okkultizmus torzulásai.]

14. - Dornach, 1916. szeptember 2.

[A tizenkét érzékszervi körzet és átalakulásuk az ahrimáni, illetve a luciferi hatás következtében. ]

15. - Dornach, 1916. szeptember 3.

[A hét életfolyamat átalakulása a luciferi és az ahrimáni hatalmak hatására. Francis Bacon bálványtana és a materializmus kezdete.]

Jegyzetek

Fordította Drahos Sándor
Lektorálta dr. Kellner Ágnes, Balikó Nándor