"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A Golgotai Misztérium megismerésének építőelemei

Kozmikus és emberi metamorfózis

17 előadás, 1917. febr. 6. – máj. 8., Berlin

Rudolf Steiner, 1917 (GA 175)

TARTALOM:
Materializmus és szellemiség. A lélek erőinek metamorfózisa. Az emberi lélek találkozása a Szellemmel, a Fiú-Istennel és az Atya-Istennel. A moralitás csíraerői. Az emberi lélek és az univerzum. Az ember és a Földön kívüli lét. Saint-Martin. Palesztinai misztériumok. A páli, pszichikus, pneumatikus ember. Pogány misztériumok. A test, lélek, szellem hármassága. A vallásellenesség mint betegség, szerencsétlenség és önámítás. A fizikaiság és a moralitás. A misztériumok és az élet. A Római Birodalom és a kereszténység. Julianus Apostata. A manicheista tan és az ágostoni princípium. Krisztus második keresztre feszítése. A régi kultuszok utóhatásai. A lelki szem.


FEJEZETEK:

Fordította dr.Kellner Ágnes
Lektorálta Drahos Sándor