"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A külső világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása I.

I. kötet

14 előadás, 1917. szept. 29. – okt. 28., Dornach

Rudolf Steiner, 1917 (GA 177)

TARTALOM:
A világkatasztrófa rejtett okai. Az emberiség intellektuális és morális fejlődése közötti ellentét. A földi tökéletes világ utáni törekvés mint a materializmus illúziója. Az életellenes elemi lények feladata: pusztító erők alkalmazása az emberen keresztül. A Föld és az emberi testek elhalása. Az emberi lélek testtől függetlenné váló fejlődésének szükségessége. Az eleven gondolatvilág elpusztítása a mai intellektus által. Luther személyisége. A karma eszméjének jelentősége a nevelés területén. Michael harca a sárkánnyal: az ahrimáni hatalmak bukása. Az ahrimáni lények azontúl az emberi gondolkodás feletti uralomra törekednek. A sötétség szellemeinek működése 1879 óta. Szellemi folyamatok az emberi történelem menetében.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fordította: Drahos Sándor
Lektorálta: Layer Anna
Magyar nyelvi lektor: Dániel János Tamás