"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Tudomány az ember fejlődéséről

9 előadás, 1918. aug. 17. – szept. 2., Dornach

Rudolf Steiner, 1918 (GA 183)

TARTALOM:
A jelenkor emberiségének három alapproblémája. Az emberi aura. Emlékezés és szeretet. A keleti, a nyugati és a jezsuita beavatottak céljai. Az ősi kor háromféle Nap-misztériuma. A három részből álló ember. A tizenkét érzékszerv. A szocializmus. Az ősi misztériumok szellemi megismerésének elkallódása. Szakadék idealizmus és realizmus között. A nyelv létrejötte a kozmikus értelemből. A püthagoreus iskola. A szavak eltűnése a halál után. Tér és idő. Az idő perspektívája.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.