"Minden kétség, minden kérdés egy kifinomult lidércnyomás. Fojtogatás kifinomult formában. A Szfinx a kétség felhozója, a kérdésekkel kínzó - luciferi alak."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A társadalom problémája mint a tudat problémája

I. kötet

8 előadás, 1919. febr. 15. – márc. 16., Dornach

Rudolf Steiner, 1919 (GA 189)

TARTALOM:
A társadalmi kérdés: a cselekvés kérdése. Elavult fogalmak alapján való ítélkezés. A felhívás A német néphez és a kultúrvilághoz. A különbség a proletariátus és vezetői között. Szellemi élet, politikai élet és gazdasági élet. Az alapelvek Marxnál és ezek radikalizálódása Leninnél. Materialista történelemfelfogás, osztályharc-elmélet és értéktöbblet-elmélet, amelyek szemben állnak a szellemtudománnyal, a gondolatszabadsággal és az igazi szocializmussal. J.G. Fichte műve: A zárt kereskedelmi állam. A gazdasági élet viszonya a természeti alaphoz és a jogélethez. A materiális élet és a szellemi élet elválasztása. A pénz lényege. Munka és tőke. A tőkeképződés és a tőke átalakulása. A szabad szellemi élet. A tudományok megszabadítása az állam felügyeletétől. Hegel objektív idealizmusa. Utalás A szabadság filozófiájára.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.