"A mechanizáció nem tartóztatható fel, ... a kultúra arimanizálódást igényel. De mellé kell állítani azt, ami az ember bensejéből fakad, és ami az imaginációban, inspirációban és intuícióban ismét bölcsességet, szépséget és erőt hoz létre. "
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Gyógyító erők a társadalmi organizmus számára

17 előadás, 1920. márc. 20. – júl. 18., Dornach, és 1920. júl. 9., Bern

Rudolf Steiner, 1920 (GA 198)

TARTALOM:
A betegségfogalom a régi és az újabb időkben. Intellektuális életünk betegségkialakító erői. A természeti szükségszerűség és az erkölcsiség közötti meghasonlás, és ennek legyőzése. A katolikus egyház és a szellemtudomány. Közösségi tudat és individuális tudat. Jezsuitizmus és szabadkőművesség. A szellemiség világa és a gazdasági élet világa. A misztériumok ősi tudása és ennek elferdítése a későbbi korokban.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.