"Életünk a szabad és nem szabad cselekedetek láncolata. Az ember fogalmát azonban nem gondolhatjuk végig anélkül, hogy egyszer ne jutnánk el a szabad szellemhez mint az emberi minőség legtisztább kifejeződéséhez. Igazán emberek csak annyiban vagyunk, amennyiben szabadok vagyunk."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti megfelelések

I. kötet. Az ember mint a világmindenség hieroglifája

16 előadás, 1920. ápr. 9. – máj. 16., Dornach

Rudolf Steiner, 1920 (GA 201)

TARTALOM:
Az egész köteten végigvonul az az alapgondolat – amely egyébként Rudolf Steiner kozmológiai nézeteinek legfőbb nézőpontja –, hogy a kozmosz valódi történéseit nem abban kell keresnünk, ami távcsővel kikutatható benne, hanem azokban a megfeleléseiben, amelyek az emberben játszódnak le és találhatók. – Természeti szükségszerűség és emberi szabadság. Absztrakt térdimenziók. A fej és a test többi része közötti ellentét. Metamorfózis és reinkarnáció. Absztrakció és imagináció. A három kozmikus létsík és az állatöv. Az év ritmusa és a hétévenkénti periódusok. A platóni év. A Föld forgástengelyének ingadozása és ennek tükröződése a lelki életben. Nap és Hold. Krisztus és Jehova. Az ember asztrálteste és az állatöv. A négy szféra. Ébrenlét és alvás. Képzet és akarat. A bolygók keringési ideje. Az ember kapcsolata a föld és a víz elemével. Egyiptomi csillagászat. A Krisztus-lény kozmikus jelentősége. Természettudomány és kereszténység. Az energia megmaradásának természettudományos elve. Az anyag megsemmisülése és a szellem felszabadulása.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.