"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A Szentháromság titka

Az ember viszonyának változása a szellemi világhoz az idők haladtával

11 előadás, 1922. júl. 23. – aug. 9., Dornach, és aug. 20., 22., 27., Oxford, aug. 30., London

Rudolf Steiner, 1922 (GA 214)

TARTALOM:
Az első négy keresztény évszázad eltemetett szellemi élete. A középkori és a modern teológia. Goethe természetszemlélete. A növényformák, az állatformák és az emberi Én megértése. A középkor hitvitái mint a jelenkori szellemi irányzatok megalapozásai. A teljesen tudatos emberi Én és a Szentháromság titka. Oswald Spengler világképe. A jelenkor gépies-gépszerű életének szerepe. Az érzékfeletti kutatás módszere. A meditáció lényege és kifejlesztése. Adam Kadmon. Az emberforma felépítése a csillagok konstellációi és mozgásai alapján. A Golgotai Misztérium mint az egész Föld-fejlődés értelme. Ritmikus összefüggések ég és föld között.


FEJEZETEK: