"Életünk a szabad és nem szabad cselekedetek láncolata. Az ember fogalmát azonban nem gondolhatjuk végig anélkül, hogy egyszer ne jutnánk el a szabad szellemhez mint az emberi minőség legtisztább kifejeződéséhez. Igazán emberek csak annyiban vagyunk, amennyiben szabadok vagyunk."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az emberiség világtörténelmének alapimpulzusai

8 előadás, 1922. szept. 16. – okt. 1., Dornach

Rudolf Steiner, 1922 (GA 216)

TARTALOM:
Az ember átélései a halál és az újabb születés között. A szellemi világ és az ember hármas testi tagolódása közötti kölcsönhatások. A szellemi világ behatása az emberiség történelmi cselekvésébe. Az intellektuális bűnbeesés. Az elemek földszelleme és a modern mechanizmus. Az egyiptomi misztériumok. Indiai jógaiskola és egyiptomi múmiakultusz. A Föld feltámadás-erőinek kifejlődése egy helyesen értett kultusz alapján. Goethe metamorfózis-eszméje. Három spirituális áramlat Európában és ezek átalakulása egyházi dogmává és hitfogalommá a IX. században.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.