"A mechanizáció nem tartóztatható fel, ... a kultúra arimanizálódást igényel. De mellé kell állítani azt, ami az ember bensejéből fakad, és ami az imaginációban, inspirációban és intuícióban ismét bölcsességet, szépséget és erőt hoz létre. "
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az emberi lélek összefüggése az isteni-szellemi individualitásokkal

11 előadás, 1923. ápr. 6. – júl. 11., különböző városokban

Rudolf Steiner, 1923 (GA 224)

TARTALOM:
Sorsalakítás alváskor és ébrenlétben. A beszéd szellemisége és a lelkiismeret hangja. Az individualizált Logosz és a művészet. A szavakban a szellemet keresni. Gondolati életünk alváskor, ébrenlétkor és a halál utáni létben. Az ember négyes tagoltsága. Az emberi lélek felébredésének szakaszai. Az antropozófia mint út a húsvétmisztérium elmélyült megismeréséhez. A mennybemenetel és a pünkösd titka. János-hangulat. János éles pillantása. Az élő-eleven beszéd visszaszerzése a Krisztus-impulzus által. A Michael-eszme mint az emberi akarat felszólítása. A Michael-ünnep megteremtése magából a szellemből. A belső ember rejtélye.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.