"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az emberi lélek összefüggése az isteni-szellemi individualitásokkal

11 előadás, 1923. ápr. 6. – júl. 11., különböző városokban

Rudolf Steiner, 1923 (GA 224)

TARTALOM:
Sorsalakítás alváskor és ébrenlétben. A beszéd szellemisége és a lelkiismeret hangja. Az individualizált Logosz és a művészet. A szavakban a szellemet keresni. Gondolati életünk alváskor, ébrenlétkor és a halál utáni létben. Az ember négyes tagoltsága. Az emberi lélek felébredésének szakaszai. Az antropozófia mint út a húsvétmisztérium elmélyült megismeréséhez. A mennybemenetel és a pünkösd titka. János-hangulat. János éles pillantása. Az élő-eleven beszéd visszaszerzése a Krisztus-impulzus által. A Michael-eszme mint az emberi akarat felszólítása. A Michael-ünnep megteremtése magából a szellemből. A belső ember rejtélye.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.