"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Emberlény, embersors, világfejlődés

7 előadás, 1923. máj. 16–21., Oslo

Rudolf Steiner, 1923 (GA 226)

TARTALOM:
Az ember fizikai, éter-, asztrálteste és Énje elalváskor és felébredéskor, illetve a halál és az újabb születés között. Az emberi test „az istenek temploma”. Krisztus mint a morális világrend közvetítője alvás idején. Akarat és gondolkodás. Az ember múltbeli és jövőbeli sorsa. Krisztus tette és a halál rejtélye. A Michael-ünnep szükségessége, mint amely a húsvétünnep kiegészítése. Világpünkösd mint az antropozófia üzenete.


FEJEZETEK:

1.
2. - Kristiania (Oslo), 1923. május 17.
3.
4.
5.
6.