"A Waldorf-iskola ne iskola legyen, hanem előkészítő, mert minden iskola feladata az kell legyen, hogy az embert előkészítse az élet nagy iskolájára. Az iskolában tulajdonképpen nem azért tanulunk, hogy ismereteket szerezzünk, hanem azért, hogy mindig tanulhassunk az életről."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A beavatott tudata

A szellemi kutatás igaz és hamis útjai

11 előadás, 1924. aug. 11–22., Torquay (Anglia)

Rudolf Steiner, 1924 (GA 243)

TARTALOM:
A természet mint a nagy illúzió. Ismerd meg önmagad. A három világ és tükörképeik. Az ásványiság formája és szubsztanciája az ember tudatállapotaival kapcsolatban. Más világok kutatása a tudat metamorfózisa által. A lélek belső átélése a fémek sajátosságai által. Beavatási megismerések. Csillagmegismerés. Az eltévedés lehetősége a szellemi kutatásban. Abnormális utak a szellemi világ felé és ezeknek átváltozásai. A Földön kívüli kozmosz behatásai az emberi tudatra.


FEJEZETEK:

1. A Természet a nagy Illúzió „Ismerd meg önmagad.”

[Miért kutatjuk egyáltalán a szellemi világot? A szellemileg valós megismerés igazi útjai. A világ teljes megismerése szellemi szemlélet útján a fizikai világ tényeiben.]

2. Három világ és azok tükörképei.

[Tudatállapotbeli különbségek a régi és az újkorban. A mai álom természetes alkotó fantáziája. A lelki élet erőinek további fokozása.]

3. Forma és szubsztancia az ásványvilágban és ennek kapcsolata az ember tudatállapotaival.

[A kristályos ásványok lényege. Állag és fémesség az ásványok világában. A tértudatból az időtudatba. ]

4. Más világok kutatásának titka a tudat metamorfózisa által.

[A fémesség összefüggése az ember más tudatállapotaival. Az emberi megismerés változásai a történelem folyamatában. Képek a régi időkből.]

5. A fémesség tulajdonságainak hatása a lélek belső felébresztésére.

[Az ember réz-állapota. A Merkúr misztériuma. Az ezüst misztériuma.]

6. Beavatási ismeretek.

[Nappali ébrenlét és az álomtudat. Az életkor, mint felfogó szerv. Az egymásba tolt csillagszférák.]

7. Csillagismeret.

[Az emberiség történelmivé válásának szellemi hátterei és azok differenciálódása. Holdlények. Mediális természetű emberek és azok kisugárzásai.]

8. Az eltévelyedés lehetőségei a szellemi kutatásban.

[Ahrimáni elemi lények. Megszállottság. A mediális lét belső misztériuma.]

9. Abnormális utak a szellemi világba és azok megváltoztatása.

[Természettudományos elképzelések felhasználása a megismerés útján. A természettudományos módszerek karikatúrájának meghaladása a médiumizmus és a szomnambulizmus kutatásánál. A művészet, mint híd az anyagtól a szellemhez.]

10. A Földön kívüli kozmosz hatásai az emberi tudatra.

[Naphatások és Holdhatások. Az emberi szervezet megragadása az imaginációban.]

11. A szellemi kutatás megértésének kérdése.

[A két kutatási lehetőség. Születés, halál és a Gonosz. A Menny megnyilatkozása a Földön a művészeten keresztül.]

Fordította: Dr. Schnell Endre