"A szellemtudomány nem támadja a modern tudományt, elismeri az eredményeit. De világosan és élesen rá kell mutatnunk, hol az a határ, ahonnan egyik irányban eljutunk a szellemtudományhoz, a másik irányban eltávolodunk tőle."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Antropozófiai emberismeret és orvoslás

7 előadás orvosoknak és orvostanhallgatóknak, és 4 nyilvános előadás, 1923–1924, különböző városokban

Rudolf Steiner, 1924 (GA 319)

TARTALOM:
A szellemtudományra épülő gyógymódok. Patológia, terápia és gyógyszer-előállítás szellemtudományos ismeretek alapján. A gyógyítás művészete a szellemtudomány nézőpontjából.


FEJEZETEK:

Irányelvek az antropozófiai szellemtudományra épülő gyógymód megértéséhez
1. - Penmaenmawr (Anglia) 1923. augusztus 28.

[A kóros folyamatok mint természeti folyamatok. Az emberi szervezet felosztása három alapfolyamatra az orvosi szemlélet alapján. A migrén. A hastífusz. Az ideg- és májsejtek polaritása. Az antimonfolyamat. Albuminképző folyamat és ennek polaritása. A kvarcfolyamat. A tuberkulózis. A foszforfolyamat a terápiában. E folyamatok kapcsolata a növényi alakkal, az emberi szervezettel. A pedagógia jelentősége az egészség és a betegség szempontjából. A gyógyeuritmia.]

Szellemtudományos megismerésen alapuló patológia, terápia és gyógyszer-előállítás
2. - London, 1923. szeptember 2.

[A lépfunkció. A legkisebb entitások hatása. A patológia és a terápia ésszerűsítése. A három alapvető folyamat: ideg-érzékszervi rendszer, ritmikus rendszer és anyagcsere-végtagrendszer. Az alkati érzékenység (Exsudativ diathesis). A szénanátha és kezelése. A növényi folyamatok anyagai, a mezei katáng (Cichorium intybus). Az epefunkció és az ideg-érzékszervi rendszer. A migrén: Biodoron. A gyógyszerkészítés folyamatának fontossága. Gyógyítás a folyamatokkal.]

3. - London, 1923. szeptember 3.

[Képzelet, érzés, akarat és a szervezet hármas tagozódása. Egységes idegek. A szív tevékenysége és a keringés a nedvmozgás következménye. Az anyagcsere mint akaratmegnyilvánulás. Külső és belső kiválasztás. A fel- és leépítő folyamatok és a képzeletvilág. Az agy kialakulása és a kovasavfolyamat. A poláris folyamatok ritmusa. Tífusz - antimon. Karcinóma - fagyöngy. Gyógyeuritmia. Az embert megismerő patológián alapuló terápia.]

Antropozófiai szellemtudomány és orvosi megismerés
4. - Bécs, 1923. október 2.

[Az antropozófia tudományos jellege. A lelki erők tudatos fejlesztése. Az ember érzékfeletti tagjainak pontos megismerése. Ezek ismeretének fontossága az orvosi szemléletben.]

Antropozófiai emberismeret és orvoslás
5. - Hága, 1923. november 15.

[Az orvosi munka alapjai. Tanulmányok a lép funkciójáról és a legkisebb entitások hatásáról. A lelki képességek fejlesztéséből adódó új megismerési módszerek A fizikai, az éter-, az asztráltest és az én megismerése. A emberi lény négy tagjának együttműködése. Diagnózis és gyógyítás. Az emberen kívüli és belüli folyamatok. A szénanátha. A patológia és a terápia egyesülése. A mezei katáng. Az ánizs.]

6. - Hága, 1923. november 16.

[Az emberi szervezet hármas tagozódása. Kova- és foszforfolyamat a szemben, ezzel ellentétes az ólomfolyamat. A szklerózis és terápiája. Méz, tej, cukor. Az ezüstfolyamat és a formák előidézése, a foszfor kioltja a formákat. Mész - kilégzés, foszfor - belégzés, kapcsolatuk az alvással. Migrén, tífusz, karcinóma és kezelésük. Gyógyeuritmia. A művészi euritmia és a beszéd.]

Kérdések megválaszolása
Mit nyerhet a gyógyítóművészet a szellemtudományos szemlélettel?
7. - Arnheim, 1924. július 17.

[Antropozófiai vizsgálati mód a pedagógiában és az orvostudományban. A gondolkodás, érzés, akarat fejlődése. A meditáció. Gondolkodási gyakorlatok. Az emlékezet megerősítése. Önismeret. Természeti törvényszerűség, kozmikus törvények. Az érzés átalakítása, a gondolkodás megerősítése. A szeretet mint megismerési erő. Halhatatlanság és meg nem születettség. A fel- és leépítő áramlatok, a köztük lévő egyensúlyi állapotok. A természetben lévő fel- és leépítő folyamatok mint gyógyító folyamatok. A megismerés és a gyógyászat kapcsolata. A megismerési helyek melletti gyógyítási helyek.]

8. - Arnheim, 1924. július 21.

[A felépítő fizikai- és étertest, a leépítő asztráltest és én. Az emberi szervezet viszonya a három természeti birodalomhoz. Hármas tagozódás. Polaritás. Az emberben lejátszódó kovasavfolyamat differenciálása. Légzés, szénsav és anyagcsere, kovasav és érzékszervi rendszer. Diagnózis és terápia: mezei zsurló, mezei katáng. A tífusz. A karcinóma. A gyógyítás mint átlátható művészet.]

9. - Arnheim, 1924. július 24.

[Az emberi lény négy magasabb tagja. Ébrenlét és alvás. Az ólom hatása az asztráltestre és az énre. Szklerózis, ezüst és emésztési folyamat. A vasfolyamat. Szürke és fehér agyszubsztancia. Az én és az agy. A migrén. Ember és környezet. Fel- és leépítő erők, évszakok a növényi folyamatokban. Karcinóma: földlétesülés; fagyöngy: nem érintkezik a talajjal. A szénanátha (Catarrhus aestivus). Szellemi fejlődés és betegség. Bátorság a gyógyításhoz.]

A gyógyítás művészete szellemtudományos szempontból
10. - London, 1924. augusztus 18.

[Az egészség és a betegség megismerésének lehetősége. A lélek iskolázása az érzékfeletti megismeréséhez. Az étertest a világmindenségbe törekvő elem; a fizikai testre a gravitáció hat. Asztráltest, érzés. Felépítés és leépítés. A gondolkodás, érzés, akarat az állatnál keveredik, az embernél különválik: az én. Az én-szervezet és az agy felépítése. Az ember lény négy tagjának viszonya. A kvarcképződés és a szénsav kapcsolata a szellemmel. Az én és a SiO2, az asztráltest és a CO2. Az étertest dominanciája a karcinómánál, az asztráltest dominanciája a Basedow-kórnál.]

11. - London, 1924. augusztus 29.

[A természetben levő szellemiség viszonya az emberi szervezet szellemiségéhez. Ásványvilág - én; növényvilág - asztráltest; állatvilág - étertest. Karcinóma és fagyöngy. Basedow-kór és rézfény. Az ébrenléti és alvási állapot tanulmányozása elvezet az ólomhatás és a szklerózis megértéséhez. Gyógyszerek készítése szellemi erők figyelembevételével. Halhatatlanság és meg nem születettség, gyermekbetegségek, angolkór, foszforkezelés. Ősi misztérium-orvoslás és modern beavatási tudomány.]