"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A szabadság filozófiája

Egy modern világszemlélet alapelemei

Természettudományos módszer szerint végrehajtott lelki megfigyelési eredmények

Rudolf Steiner, 1918 (GA 4)

TARTALOM:
Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl, kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban a keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik, és középpontjában a Krisztus-eszmény áll. Így iskolájának módszere is – az ember morális fejlesztése mellett – a nyugati gondolkodásból sarjad. A gondolkodás világprincípium, teremtő erő, melynek realitása van. Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakorlatban az élet számos területén mutatkoznak; így például a nevelésben (Waldorf iskolák), a gyógyászatban és gyógypedagógiában, a művészetben (építészet, festészet, euritmia, beszéd-formálás, stb.) éppúgy a mezőgazdaságban (biodinamikus metódus) és a társadalmi élet területén (a szociális organizmus hármas tagozódása).


FEJEZETEK:

Fordította Dalmai Zoltán
Lektorálta Székely György


Kapcsolat   |    Adatkezelés   |    Impresszum