"Lucifert az erkölccsel, Ahrimánt a megismeréssel győzhetjük le."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

ANTROPOZÓFIAI PÜNKÖSDI TRIENNÁLÉ 2012NZs 2012.05.26.

Kultúrkorszakok táplálkozási művészete – múlt, jelen, jövő

Vetítéssel és ételkóstolóval egybekötött előadás 2012. május 27. Pünkösdvasárnap délután 16 órakor az IBS-ben – Budapest, II. Tárogató út 2–4.
  
Ó-indiai a tej, az ó-perzsa a gabona, az ó-egyiptomi a méz, a görög-latin a só korszaka.
Ókori misztériumoktól a keresztény Grál misztériumig: áldozat-áldás-áldozás.
Időszámításunk előtti étkezési jelszó: Amit eszel azzá leszel!
Időszámításunk utáni étkezési jelszó: Amilyen az eszed, azt eszed!
Az anyagba ereszkedés folyamata: gyümölcs, méz, nádcukor, répacukor mesterséges édesítőszerek.
EGÉSZséges táplálkozás 3 szintje: természet, ember, természet feletti.
A táplálkozási szokásaink döntően befolyásolják a jövőnket, jelen korunk a döntés kora.


Ráhangolódásként:
Rudolf Steiner – Hogyan juthatunk magasabb világok megismeréséhez?
„Az első feltétel: irányítsuk arra figyelmünket, hogy testi és szellemi egészségünket előmozdítsuk. Hogy mennyire egészséges egy ember, az természetesen elsősorban nem tőle függ. Törekedni erre, támogatni ebben magát, erre mindenki képes. Csak egészséges emberből jöhet egészséges megismerés. A szellemi iskolázás nem utasítja el a nem egészséges embert; ki kell azonban tartania a mellett, hogy a tanítványnak álljon elhatározásában, hogy egészségesen éljen. – Ebben a lehető legnagyobb önállóságot kell elérnie az embernek. Mások jó tanácsa, amiket – leginkább kéretlenül – mindenki megkap, rendszerint teljesen fölöslegesek. Mindegyikünknek törekednie kell rá, hogy maga ügyeljen önmagára. – Fizikai vonatkozásban sokkalta inkább arról van szó, a káros befolyásokat távol tartani, mintsem másról. Nem egyszer, kötelességeink teljesítése érdekében olyan dolgokat kell vállalnunk, amik nem segítik elő egészségünket. Megfelelő esetben az embernek tudnia kell magasabbra helyezni kötelességét az egészséggel való törődésnél. Kis jóakarat mellett azonban mennyi mindent képesek vagyunk elhagyni! Sok esetben a kötelességet az egészségnél, sőt gyakran magánál az életnél is magasabbra kell helyeznünk; a szellemi tanítványnál azonban az élvezetet sohasem. Az élvezet nála csak az egészség és az élet számára való eszköz lehet. Ebben a tekintetben elkerülhetetlenül fontos, hogy teljesen őszinték és becsületesek legyünk önmagunkkal szemben.”

Asztali áldás

A Napszó külső fénye,
Megszüli, és élteti
Nekünk, az új gabonát
A testnek lesz e kenyér.

A Napszó belső fénye,
Megszüli, és élteti
Nekünk, az új ideát
Szellemnek lesz e kenyér.

A Napszó bennünk fényes,
A világ újrateremtése.
Legyen mindennap, minden
Léleknek, mindig kenyér!

Kérdések, amik segíthetnek egy Én-tudatos táplálkozási úton

Hogyan tudom átélni a táplálkozást úgy, hogy ne essek a vágy-élvezet vagy a lélektelen automa-tizmus szélsőségébe? Hogyan találom meg az arany középutat az egészséges táplálkozás fontos-ságának túlértékelése és elhanyagolása között?

Hogyan állapíthatom meg önismereti szempontból, hogy egy élelmiszertől, vagy élvezeti cikktől tudatilag függő vagyok-e? Milyen táplálékok segítik, és milyen élelmiszeripari, élvezeti cikkek gátolják az egészséges viszonyomat a fizikai testemmel? Földdel és Éggel való kapcsolat.

Hogyan alakítja a szociális fejlődésünket a közös étkezés? Miért fontos a közös családi étkezés és a közös ima? Ima szó alatt most inkább lelkületet, hangulatot, tudatállapotot értek, mint hogy egy konkrét imát.

Hogyan válnak individuális emberi formává, és anyaggá a természet formái és anyagai a táplálkozás során? Csak azt eszem-e, amit látok? Összhangban van-e lényem a táplálkozási szokásaimmal?

Miért fontos, hogy a teremtett-természeti világ elemeihez az ember saját minőségét hozzáadja, és másoknak készítsen ételeket? Lehet-e művészi alkotásnak tekinteni az ételt, ami az érzékszerve-inken keresztül is táplál?

A gyermek szervezete, szokásrendszere, tudata 7 éves korig az érzékszerveiken keresztül alakítható, és a felnőttek példamutatásán keresztül. Mit és hogyan kínáljunk gyermekünknek ennek fényében? Miért fontos a 7 gabona-nap a gyermek számára?

Sok katartikus állapotot, betegséget, balesetet él át a gyermek, míg öröklött fizikai testét összhangba hozza az ő megtestesülő lényével. Hogyan hatnak a kemikáliák (adalékanyagok, permetszerek, állatok hormoninjekciója stb.) a gyermek testi- és tudati fejlődésére? Íz-érzék, allergia, hiper-aktivitás stb. Milyen irányba formálják a fizikai testet a mesterséges anyagok?

A Krisztus előtti időkben „törvényszerű” táplálkozási módokat nyilatkozatot ki Isten a beavatot-takon keresztül. (Pl. indiai és az ó-héber hagyományok.) Hogyan változott meg a testiség (fizikai, élettest, érzőtest) és az öntudat viszonya a táplálkozásban Krisztus megjelenése óta?

Lehetne-e az ember önálló gondolkodó lény, ha a három táplálkozási forma (étel-táplálkozás, légzés, és érzékelés) nem különült volna el egymástól?

Amit ritmikusan, gyakran végez az ember, az belenyomódik az étertestbe, alakítja a jellemet.
Mindennapi táplálkozásunk révén milyen tudatállapotot, lelki minőséget erősítünk magunkban?

A szellemi iskolázás során egy magasabb tudatállapotot érhetünk el, s ez átalakítja az embert. Hogyan alakítja át az iskolázás a táplálkozási szokásainkat, illetve hogyan segíti a tudatosabb táplál-kozás az ember tudati fejlődését?

A pénzt, mint szellemi erőt, ahhoz a termelőhöz áramoltatjuk, akinek az áruját megvesszük.
Tudjuk-e, hogy milyen jövőt teremtünk Földünk és az emberiség számára az élelmiszer vásárlási szokásainkkal? Érdemes végiggondolni pontról-pontra az első mellékgyakorlat alapján, egy-egy élelmiszer útját!

Csanády József

Kapcsolat   |    Adatkezelés   |    Impresszum