"Ha a lelkek közösen, belső tisztességgel keresik a szellemet, megtalálják egymáshoz is az utat."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2013. szeptemberKM 2013.09.05.

Antropozófia Magyarországon
hírlevél

Kiemelt témák:  Megemlékezés, Mihály napi ünnep;
100 éve történt; Az év témája

2013. szeptember
2. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Köszönet
Meghívók
Cikkek, évfordulók
Hírek a Goetheanumból
Közlemény
 

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

Köszönet

Rudolf Steiner Ház Nap

Augusztus 30-án, pénteken és 31-én, szombaton rendkívüli eseményre gyűltünk össze a Riadó utcában. Együtt dolgoztunk a kert és a ház szépítésén, gondozásán. Nyárvégi napsütés, tartalmas beszélgetések, szorgalmas kezek, vidám nevetések, jó étvággyal elfogyasztott közös ebédek közepette tettük a dolgunkat, hogy a Rudolf Steiner Ház megszépülve, felfrissülve, méltó körülményeket biztosítson azok számára, akik ezek között a falak között végzik antropozófiai munkájukat.

Ujlaky Éva

Kedves Barátaink!

Köszönjük a Társaság tagjainak és nem tag segítőinek is mindazt, amit a Rudolf Steiner Ház napján (2013. augusztus 30-31.) tettek a kertért, a házért, értünk.

                                                                                                                                           A Társaság tagjai

Meghívók, programismertetők

Ünnepi megemlékezés
az Első Goetheanum alapkőlet
ételének 100. évfordulója alkalmából

a Rudolf Steiner Házban

2013. szeptember 20-án, 19 órakor

Program:

Rudolf Steiner: Makrokozmikus Miatyánk (Korcsog Balázs)
Az Első Goetheanum – felépítés, lerombolás, feltámadás (Andrew Wolpert)
Rudolf Steiner: Makrokozmikus Miatyánk – euritmia bemutató (Naszályi Nóra és Majoros Angéla)
Gondolatok az Első Goetheanum alapkőletétele kapcsán (Scherak Mari)
Rudolf Steiner: Makrokozmikus Miatyánk (Korcsog Balázs, Naszályi Nóra, Majoros Angéla)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Meghívó
a Magyar Antropozófiai Társaság
Mihály napi ünnepi előadására

 
 
Michael idegenkedése az ember földi élete iránt és ennek kapcsolata
a szellemi iskolázás két irányával
 
az előadást Vízhányó Zsolt tartja
 
Időpont:
2013. szeptember 27, péntek 18 óra
Hely: Rudolf Steiner Ház, II. Bp. Riadó u. 2/b

MEGHÍVÓ

Az Én megismeri önmagát

Sok nehézségünk és bajunk származik abból, hogy nem akarjuk észrevenni azt a csírát, amelyre Rudolf Steiner is felhívta a figyelmünket. A minden emberben szunnyadó igazi alanyiság, az Én, arra a segítségre szorul ébredéséhez, amit mindenkinek önmagában kell kimunkálnia, kidolgoznia. Ha ez néha túl nehéznek vagy kellemetlennek is tûnik, könnyen belátható: másképpen, "kívülről" nem lehet Én-lényt teremteni, csak saját belső erőfeszítéssel.

A törekvés a jövő felé mutat: Legyen ... A mondat nincs lezárva, nincsen tárgya, mert alanyként kell megszületnie annak, ami még nincs, ami legyen! Minden mást, ami itt állhatna, a múltjából hozhat csak az ember.

Az evangéliumok is jól ismerik ezt a kérdést, amikor a teremtett nem válik tárggyá, múlttá, mert a teremtő lény önmagát teremti meg. Lk 17,20-21: "Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van".

Mindannyiunkat érintő kérdésről van szó, ennél nagyobb feladatot az ember még nem kaphatott. Erre az útra hívunk mindenkit, hogy segíthessük egymást!

Székely István

 

Szeretettel meghívunk az Általános Antropozófiai Társaság éves témájával foglalkozó összejövetelekre:

"Ich erkennet sich – Dimensionen der Grundsteinlegung ",
az Én megismeri önmagát – Az Alapkőletétel dimenziói

Az első összejövetel október 4-én (péntek) 18.00 órakor lesz, ezen Helmut Goldmann úr, az Osztrák Antropozófiai Társaság Képviselője és tiszteletbeli elnöke tart előadást a témában. Előadásának címe: "Sich lösende Ichheit - sich findende Ichheit", in Anspielung auf eine Zeile im umgekehrten Vaterunser / Az eloldódó Én - az önmagára találó Én; a fordított Miatyánk egy sora", a továbbiakban kifejezetten a közös munkára helyeznénk a hangsúlyt.

A következő összejövetelek ez évben: november 1. (péntek) 18.00 és december 6. (péntek) 18.00

Első olvasmányunk, melyről ez időpontokban közösen beszélgetünk:
Az Ötödik Evangélium (Köln, 1913. december 17, 18) GA 148

Örömmel fogadjuk érdeklődéseteket, kérdéseiteket a következő elérhetőségeken:
Újlaky Éva: eva.ujlaky@gmail-com
Székely István: szekely.i@t-online.hu, 06-20/9-348-882

Székely István, Ujlaky Éva, Vízhányó Zsolt,
valamint a Magyar Antropozófiai Társaság
Vezetősége


 

Rudolf Steiner Szeminárium

2013 őszi trimeszter

Andrew Wolpert nyilvános előadásai péntekenként

 

Szeptember 20, 19 óra:

A Goetheanum – Felépítés, lerombolás, feltámadás

Október 18, 19 óra:

Fordulópont Rudolf Steiner és az Antropozófiai Társaság életében

November 22, 19 óra:

Most van az Idők Fordulópontja

Új csoportmunka indul a Rudolf Steiner Házban

KOZMOLÓGIA címmel

 Találkozóinkat kéthetente kedden tartjuk,
18 órai kezdéssel (20 óráig)  a Pecsét teremben.

Első alkalom: 2013 szeptember 17.

 A tanulócsoport nyitott mindazok számára, akiket érdekel a kozmosznak a szellemtudományos megközelítése. Közös munkánk alapja: Rudolf Steiner GA136 (Helsinki) előadásciklusa, melynek címe: Szellemi lények az égitesteken és a természet világában. Ezt a munkát későbbiekben kiegészítjük E. Vreede: Asztronómia és antropozófia c. könyvének első kötetével.

Bővebben:

http://www.antropozofia.hu/tancsop/?c=35

 

Beszélgetés

A Magyar Antropozófiai Társaság tájékoztatja a kedves tagokat és az újonnan belépőket hogy 2013. Szeptember 04-től minden második szerdán, 16h-tól 18h-ig lehetőség van a társaságban felmerülő kérdések megbeszélésére, ill. az új belépőkkel való előzetes elbeszélgetésre. 
Helye: a könyvtár,a beszélgetésre Németh Gilda  +36 30 40 35 479 várja a jelentkezőket.

Beszélgetés az antropozófiáról

Időpontok: 2013. szept. 13., okt. 11., nov. 8., pénteki napokon, 17-19 óra között

A foglalkozás módja vezetett beszégetés, Kiss Miklós vezeti.
A téma kötetlen, olyan értelemben, hogy nincs rögzített tematika, a jelenlévők aktuális kérdéseihez, felvetéseihez, olvasmányaihoz igazodik - de mindezt antropozófiai ismeretek és megközelítések alapján. Ez, a kötetlen beszélgetési formában  sorrakerülő program  fogadja, segíti és bátorítja az antropozófiát megismerni vágyó, a Társasághoz közeledő útkeresőket és minden, ilyen beszélgetésen szívesen részt vevő társunkat is.

Szeretettel várunk minden, az antropozófia iránt érdeklődő  barátunkat!2013. szeptember 7-én, szombat este 19. órakor
Az Euritmia Társaság termében: Budapest, VI. Nagymező út.30. 1. emelet 1.

Kaiseren Elisabeth (Sisi) Egy rendkívüli személyiség  Egy tragikus sors

Heinz Schimmel (Hannover) előadása,

Elisabeth császárnő verseit euritmiával előadja: Meike Isberner (Hannover)


1914-2014 KONFERENCIA

MEGHÍVÓ

 Szeretettel meghívjuk az Ita Wegman Alapítvány, a Kós Károly Alapítvány,
valamint a svájci Perseus Alapítvány szervezésében
Budapesten,
2014. június 27-29-én megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciára

 Jövőre lesz 100 éve, hogy kitört az I. Világháború.

A háborút John F. Kennan amerikai történész a XX. század őskatasztrófájának nevezte. Ez a háború szétrobbantotta Közép-Európát, és utat nyitott annak a három eszmének, melyek mindegyike világuralmat követelt magának, mérhetetlen szenvedést hozva az emberiségre: a bolsevizmusnak, a nácizmusnak és az anglo-amerikanizmusnak.

A háború következményei máig meghatározzák életünk kereteit.

A 2014 júniusában, Budapesten tartandó, szándékunk szerint gazdag programot kínáló nemzetközi konferencia célja nem az igazságtalanságok felemlegetése, hanem a száz éve állandóan visszatérő hazugságok leleplezése a háború okainak és a felelősség kérdésének objektív vizsgálata által. A svájci és magyar szervezők a konferencia honlapján és facebook oldalán, valamint a hazai Szabad Gondolat és a bázeli Der Europäer folyóiratok cikksorozatával az I. Világháború előzményeiből és történetéből kívánnak bemutatni nem, vagy kevéssé ismert tényeket és tényösszefüggéseket.  

Számos hazai és külföldi előadóink között üdvözölhetjük a Der Europäer folyóirat főszerkesztőjét, Thomas Meyert is, aki a svájci szervező csoport vezetőjeként munkatársunk is egyben. 

Fontosnak érezzük, hogy az elkövetkező egy esztendő alatt megszülethessen és kiszélesedhessen a konferenciára készülők köre, s ezzel a szűk szervező csoport mellett egy tágabb szellemi-lelki közösségben is hordozhassuk a konferencia által felölelt témát. Ezért az előttünk álló, konferenciát előkészítő időszakban szeretnénk megosztani a téma iránt érdeklődőkkel munkaanyagunk minden olyan részletét, amely alapján előzetesen tájékozódhatnak a háromnapos találkozó tartalmáról. A konferencia születőben lévő honlapján, (s a hozzá tartozó facebook oldalon) cikkeket, tanulmányokat, (ill. ezekből rövid kivonatokat), valamint fényképeket teszünk közzé. Ugyanitt kívánjuk tájékoztatni az érdeklődőket a szervezés folyamatáról, a konferencia időről időre gyarapodó programjáról, az előadók kilétéről és a jelentkezés módjáról szintén. 

Munkánkat nagyban segíti, ha mindazok, akik figyelemre méltónak találják a rendezvényt, már most – egyfajta előzetes regisztrációként - jeleznék számunkra érdeklődésüket, ezért örömmel fogadjuk, ha felveszik velünk a kapcsolatot. 

Kapcsolattartásért felelős munkatársunk, Gergár Mária készséggel várja leveleiket a következő e-mail címen: nemzetkozi.konferencia2014@gmail.com

Megtisztelő figyelmüket köszönjük.

Ertsey Attila és Frisch Mihály CIKKEK, ÉVFORDULÓK

100 éve történt

Szeptemberben hangzott el…

Rudolf Steiner: A társadalmi rejtély belső szempontja

(Elhangzott 1919. szeptember 12-én, Berlinben – részlet)

„…Ha visszapillantunk arra, ami az emberiségfejlődés korábbi, a XV. század közepével lezárult korszakaiban történt, azt kell mondanunk, ha egyelőre eltekintünk a magasabb hierarchiáktól: az angyalok, arkangyalok és archék lényei mindig az emberrel foglalkoztak, azzal az emberrel foglalkoztak, aki átéli a halál és az újabb születés közötti létét, de akkor is vele foglalkoztak, amikor itt, földi szinten élt. De korunkban ennek a három hierarchiának a lényei bizonyos vonatkozásban befejezték az emberrel való foglalkozást. A sokféle tevékenység közül, aminek e három hierarchia lényei szentelték magukat, az egyik: közreműködni a fizikai földi ember, a fizikai szervezet alapjául szolgáló kép kialakításában. A születéssel belépünk a fizikai létünkbe, felnövünk ebben a fizikai létben: bennünk fejeződik ki az emberiség képe. Ez a kép az emberiségfejlődés ősi idején egészen más volt, több változáson ment át. Elég, ha arra emlékeznek, mit látunk, ha az ősi atlantiszi vagy akár az egyiptomi kultúra idejére tekintünk vissza: az emberek a külső felépítésükben még mások voltak. Az emberiség képe megváltozott, és a három hierarchia lényei dolgoztak ezen a képen. Mondhatjuk, ezeknek a lényeknek a feladata volt, hogy kidolgozzák az ember képét, úgy, hogy először olyan alakja volt, mint amilyen az ősi, lemuri időkben mutatkozott, azután olyan, amilyen az atlantiszi korban volt, és azután olyan, amilyen az Atlantisz utáni korszakokban volt. Így ennek a három hierarchiának a lényei fokozatosan, a régebbi képformák megváltoztatásával eljutottak annak a képnek a megalkotásához, amely ma az ember alapjául szolgál.

De van itt valami sajátságos dolog, és az emberiségfejlődés valódi szellemi vizsgálata ezt mutatja: ennek a három hierarchiának a lényei korunkban lényegében elkészültek ennek az emberképnek a kialakításával. Ez az emberkép, amennyiben ez az ember fizikai szervezetének az alapja, tulajdonképpen befejezett. Érezzék ezt a fontos tényt: az angyalok, az arkangyalok és az archék hierarchiáinak lényei sok-sok évezreden át munkálkodtak egy kép megalkotásán, és ez a kép az, amelynek alapján kialakult a fizikai emberi szervezet. És olyan korban élünk, amikor a három magasabb hierarchia lényei azt mondják magukban: Dolgoztunk az emberképen, de elkészültünk. Az embert fizikai emberként állítottuk ebbe a földi világba, és készen vagyunk!

Aki ezt a tényt szellemi látással tekinti át, az különösen megrendítőnek érzi a tényt, hogy a három magasabb hierarchia lényeinek a fizikai emberkép létrehozása iránti érdeklődése nemcsak alábbhagyott, hanem el is tűnt. Ha visszatekintünk a görög-latin időkre, akkor ezeknek a magasabb hierarchiáknak a lényeinél azt találjuk, hogy élénken érdeklődtek a fizikai emberkép létrehozása iránt a Földön. Ma már ez nem érdekli a magasabb hierarchiáknak ezeket a lényeit. Az az érzésük, megtették a magukét a fizikai emberért a Földön. Ebből a szempontból eltűnt az érdeklődésük. Az emberek ezt különösen fontos, az emberi természet számára mélyen lényegbevágó ténynek tekinthetnék, ha volna ráérő idejük, hogy az emberiségfejlődés külső tényeit megfigyeljék. […]

És az a fontos, hogy saját magunknak kell keresnünk a kapcsolatot a három magasabb hierarchia lényeinek tevékenységéhez. Ezek a lények eddig közeledtek hozzánk, emberekhez, dolgoztak rajtunk. Most saját magunknak kell dolgoznunk a lelki-szellemi részeinken. És amit lelkileg-szellemileg végzünk, amit a szellemtudományos kutatás alapján a szellemi világból felfedezünk, az az emberi lelkünkben olyasmi lesz, ami a három magasabb hierarchia lényeit ismét érdekelni fogja. Benne lesznek a szellemi világból szerzett gondolatokban, érzületekben. Ezzel fogunk ismét ezeknek a hierarchiáknak a lényeihez kapcsolódni. Ami a mi korszakunkban történik, annyira fontos, hogy akként kell meghatároznunk, hogy megváltozott az istenek világának hozzáállása az emberek világához. Az istenek egészen korunkig a fizikai emberkép tökéletesítésén dolgoztak. Az embernek el kell kezdeni a lelkén dolgozni, hogy visszataláljon a három magasabb hierarchiához. Azért élünk olyan nehéz korban, mert az emberek annyira büszkék a befejezett külső testi képükre, és ettől a testi képtől függetlenül, azaz minden magasabb világtól függetlenül, elvont gondolatokat alakítanak ki, amelyek nincsenek összefüggésben a szellemi világgal, és mert tulajdonképpen az az igazi feladatunk, hogy saját magunkból, a szellemi tudás és a szellemi tudás érzülete iránti odaadással keressük meg ezt az összefüggést, és az akaratunk szellemi tudásból induljon ki. Csak az képes a saját korában igazán két lábon állni, aki egészen mélyrehatóan érzi ezt a nagy fordulatot, ami már évszázadok óta tart. Ma a külső szemlélet alapján nem lehet a kornak megfelelő helyzetet elfoglalni, ma arra a lehetőségre van szükség, hogy ezt a helyes életet annak a belső munkának alapján érjük el, ami a bensőnkben van. Beléptünk a tudati lélek korába, elhagytuk az értelmi és kedélylélek[1] korát, ami a görög-latin kor volt. És ennek a tudati léleknek egyre inkább úgy kell fejlődnie, hogy többé nem a magasabb hierarchiák lényei dolgoznak az emberben – hiszen az elhomályosítja a tudatát –, hanem az embernek kell tudatosan felküzdeni magát hozzájuk. Az adja meg a teljes, világos, tiszta nappali tudatát, hogy a magasabb hierarchiáknak ezekhez a lényeihez felküzdi magát. A szellemtudomány az ilyen felemelkedés kezdete, mert nem valamiféle önkényből, hanem a korunk fordulatába való bepillantásból keletkezett.”

Fordította: Wirth-Veres Gábor

GA 193, Genius kiadó, Budapest, 2012

Dániel János Tamás összeállítása


[1] Ahol a kedély a lélek érzelmi állapotát jelenti. (A ford.)


HÍREK A GOETHEANUMBÓL

A Goetheanum programjából

Az Első Goetheanum Alapkő letételének 100. évfordulója

Emlékünnep 2013. szeptember 20.-án a Goetheanumban
az Általános Antropozófiai Társaság és az Antropozófiai Társaság Svájcban rendezésében

E napon az Első Goetheanum Alapkőletételének 1913. szeptember 20.-i ünnepségére emlékezve arra a Rudolf Steiner által véghezvitt kultikus tettre pillanthatnak vissza az esemény résztvevői, mely nem pusztán egy épület alapkövét helyezte a földbe, hanem egyben arra is szolgált, hogy Rudolf Steiner későbbi hatalmas jelentőségű, misztériumokat megújító tettéhez irányt mutasson. E tett, mely kapcsolatot teremtett a Michael iskola és a Rózsakeresztes áramlat között, a Karácsonyi Gyűlésen (1923/24) az Általános Antropozófiai Társaság és a Szabad Szellemtudományi Főiskola megalapításában nyilvánult meg. Hogy egy jelenbeli perspektívából is képesek legyünk a múlt e régi áramába belépni, meg kell látnunk azokat a hatalmas összefüggéseket, melyek kulminációjukat 100 évvel ezelőtt a dornachi dombon érték el, s melyek ugyanakkor eljövendő világtörténelmi események felé is mutatnak.

Két évvel korábban, a Neuchatelben tartott szeptemberi előadásaiban Rudolf Steiner bemutathatta és megközelíthetővé tehette a tagság számára emberi-szellemi munkatársát, Christian Rosenkreutz-ot. Eme cselekedete meghatározó ténynek bizonyult az Antropozófiai Társaság 1912. december 28.-i kölni megalapítását illetően. És 1913. május 2.-án Rudolf Steiner hasonló tettet vitt végbe Londonban, mint korábban 1911-ben Christian Rosenkreutz tekintetében; először közölt hatalmas képet Michaelről, aki 1879 óta, mint korunk régense, szellemi vezetője dolgozik a szellemi világban. Ezáltal lehetővé vált, hogy már az Alapkőletételt megelőzően az emberiség mindkét vezetője - a földi vezető Christian Rosenkreutz és a szellemi vezető Michael - az Ezoterikus Iskola tagjainak tudatában élhettek, mint Krisztus munkatársai az érzékfeletti éteri birodalomban.

Az Antropozófiai Társaság dornachi Vezetősége és az Antropozófiai Társaság Svájcban örömmel hív meg minden érdeklődőt e jeles emlékünnepre, melynek programfüzetét a
https://www.goetheanum.org/100-Years-Laying-of-the-Foundation-Stone.5793.0.html?&L=1
oldalon olvashatják.

Virginia Sease
a Goetheanum
vezetőségének tagja

Clara Steinemann és Marc Desaules
a Svájcban működő Antropozófiai Társaság vezetőségének tagjai

Forrás: https://www.goetheanum.org/

Összeállította: Brassay Brigitta

 

Közlemény

Sok új könyvvel várjuk kedves Olvasóinkat  a Könyvtárban!

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Kivételes esetben telefonos egyeztetés:  Nagy Márta (30/597-1014)

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

a Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.