"...ha az ember igazán ért egy tudományhoz, egészen a legmélyebb alapokig, akkor azt az egyszerű embereknek is el tudja magyarázni."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

AZ OKKULT ERŐK HATÁSA A MODERN KOR POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEIRETP 2017.09.03.

2017.09.23. (szombat) 10:00 - 14:00,   Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

előadás, nyilvános

AZ OKKULT ERŐK HATÁSA A MODERN KOR POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEIRE

A HARC AZ EMBERI LÉLEKÉRT SOROZAT KÖVETKEZŐ ELŐADÁSA

ELŐADÓ: TAKÁTS PÉTER

A modern embernek nem könnyű megérteni a világban zajló események valódi okait, hiszen a materialista gondolkodás és main stream média a tüneteket okokként feltüntetve folyamatosan félremagyarázza az eseményeket. Az események valódi megismerését csak a politika objektív mélységeibe, rejtett sötét világába való bepillantás teszi lehetővé az ember számára. Egy adott kor politikai folyamatainak megértéséhez  elengedhetetlen az eseményekben megmutatkozó szellemi hatások felismerése és az okkult impulzusok működésének megtalálása. Nem használ, ha egyszerűen a homokba dugjuk a fejünket és nem veszünk tudomást a világban zajló események szellemi hátteréről.

Ez az előadás azoknak szól, akik tudatosan keresik a világban zajló eseményekben ható szellemi impulzusokat, okkult hatásokat. Ezeket még akkor is keresni kell, ha megismerésük és a valódi mozgatórugók megtalálása nem csak nehéz, hanem róluk beszélni néha egészen kellemetlen is lehet. Rudolf Steiner ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a „legvégzetesebbnek az az álláspont tűnik a számomra, amelyik el szeretne zárkózni az ilyen felismerések elől, mert kellemetlen, mert nyugtalanítja az embereket. De kedves barátaim, nekünk túl kellene lennünk az ilyen hamis megnyugtatáson és a dolgokat úgy kell tekintsük, ahogyan kialakultak a világban. Ezt abból a feltételezésből kiindulva teszem, hogy Önök, kedves barátaim elég értelmesek ahhoz, hogy mindezt a megfelelő módon fogják fel.”

A politikai események mögött rejtetten ható okkult impulzusok megismerése és megértése a modern ember számára alapvető fontosságú. Ezt Rudolf Steiner 1917. január 13-án tartott előadásában így fejezte ki: „aki egy kissé átlátja korunk viszonyait, az előtt a jövőben egyre világosabb lesz, hogy a ma uralkodó régi szemlélet már nem lesz elegendő a korunkban lejátszódó események megértéséhez. … Szükségessé válik bizonyos okkult tanítások megismerése, és akik nem lesznek nyitottak az ilyen dolgokra, azoknak a jövőben a tudatlanság és az ignorancia jegyét kell viselniük”.

A szeptember 23-ai előadáson szellemtudományos szempontból kerül bemutatásra, amit Rudolf Steiner és a szellemtudománnyal foglalkozó kutatók a politikában működő okkult erőkkel kapcsolatban felismertek, annak érdekében, hogy jobban megértsük a világban zajló eseményeket, azok célját és az azt irányító szellemi hatásokat.