"Miért szolgálná szeretetből végrehajtott cselekedetem kevésbé az általános jólétet, mint ha csak azért hajtom végre, mert kötelességemnek érzem az általános jólét szolgálatát? A puszta kötelesség fogalma kizárja a szabadságot, mert nem ismeri el az individuális elemet."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

ÉLIÁS ÁDÁM: A GOLGOTAI MISZTÉRIUM ÚTJA AZ EMBERI LÉLEKBE...TP 2017.11.20.

2017.11.25. (szombat) 10:00 - 14:00,   Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

előadás, nyilvános

A Társaság képviselő testülete által meghirdetett HARC AZ EMBERI LÉLEKÉRT  előadás sorozat novemberi előadásának előadója:

ÉLIÁS ÁDÁM.

Az előadás címe:

A GOLGOTAI MISZTÉRIUM ÚTJA AZ EMBERI LÉLEKBE -

AZ EMBERI LÉLEK ÚTJA A GOLGOTAI MISZTÉRIUMBA

Rudolf Steiner utolsó nagy írott műve, amely szellemi végrendeletének is tekinthető, „műfajilag” is különösen szerkesztett alkotás. Gerincét az Antropozófiai Vezérlő Tételek adják (összesen 185), amelyek általában hármanként következnek, és közéjük különböző írások ékelődnek, tagoknak szóló kommentárok, levelek. (A magyar kiadást Dr. Szilágyi Jenőné és Dr. Mezei Ottóné fordította)

Dátumozásuk szerint 1924. február 17. és 1925. április 12. között születtek ezek a Vezérlő Tételek és levelek – nem tévedés!, az utolsó Vezérlő Tételek és levelek a megadott dátumozásuk szerint Steiner 1925. március 30-án bekövetkezett halála után születtek. Ez a tény kiáltó módon rámutat a közölt tartalom különös jelentőségére. A tagoknak szóló leveleknek van ebben a műben egy olyan sorozata, amelyet e levélfolyam központi témája alapján „Michael-Leveleknek” neveztek el. A 7. Michael-Levél címe: „Az ember Michael-Krisztus élménye”. Ebből idézek, a Golgotai Misztérium és az emberi lélek viszonyának előzetes megvilágításaként:

„Krisztus a Golgotai Misztérium óta az emberi lélek számára elérhető. Az ember kapcsolata Krisztushoz nem kell határozatlan, homályos, sötéten misztikus érzésű legyen; lehet teljesen konkrét, emberileg mélyen és világosan átélendő. Akkor a Krisztussal való együttélésből átárad az emberi lélekbe, amit annak tudnia kell saját érzékfeletti mivoltáról. Akkor úgy kell átéreznie a hitbeli kinyilatkoztatást, hogy abba folytonosan beleáradjon az élő Krisztus-tapasztalat. Az élet Krisztussal áthatottá válhat, ha az ember érzi: Krisztus az a lény, aki az emberi léleknek megadja saját érzékfelettiségének szemléletét.... Ha helyesen áll szemben Krisztussal az ember, akkor azt, amit egyébként csak tradícionális, hitbeli kinyilatkoztatásként kaphatna meg, az ember megtapasztalja lelke eleven érintkezésében Krisztussal….Ha az ember a Krisztus-lénnyel való együttélés nélkül akarna felvilágosítást kapni saját érzékfeletti mivoltáról, ez eltérítené saját valóságától, és ahrimáni világba vezetné. Krisztus kozmikus jogosultsággal hordozza magában az emberiség jövőbeli impulzusait. Hozzá kapcsolódni annyit jelent az emberi lélek számára, hogy kozmikus jogosultsággal veszi fel saját jövőjének csíráit…Helyes módon kapcsolódni Krisztushoz azt is jelenti, hogy megóvjuk magunkat az ahrimáni princípiumtól.”

Ezek a sorok világosan jelzik a Golgotai Misztérium életbevágó jelentőségét a harcban az emberi lélekért. És azt is jelzik, hogy a Golgotai Áldozat hatásait ugyanolyan konkrét módon kutathatjuk és találhatjuk meg életünk valóságában, ahogyan az ellenerők hatásait. Hagyományos, elméleti jellegű előadást nem lehet tartani arról, ami élő valóság, ami a múltban, jelenben és jövőben egyszerre, eleven történésként zajlott és zajlik. Ezért rendhagyó módon kísérlem meg, hogy beszéljek róla.

Éliás Ádám