"A cselekvés iránti szeretetben élni és a másik ember akaratát megértve őt élni hagyni: ez a szabad ember alapelve."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

A lét kapui csoport

Út a haláltól az újraszületésig

A tanulócsoport közös munkával tanulmányozza az élet utolsó korszakát, a haldoklást, a küszöbön történő átlépést, majd a lélek és a szellem útját a szférákon kereszztül; egészen az újraszületésig, az első három gyermekévet is beleértve. Vezérfonalként Rudolf Steiner  "Élet a halál és az újraszületés között" című (GA 141), 1912-es előadássorozatát tekintjük. A munka ezen előadások feldolgozásán és egy-egy résztvevő elvállalt beszámolóján alapszik. Esetenként felkért előadókat hívunk.

A részvétel feltétele: alapvető antropozófiai ismeretek (R. Steiner: A szellemtudomány körvonalai; Teozófia c. könyvei)

Találkozóinkat kéthetente kedden tartjuk, 18 órai kezdéssel (20 óráig)  a Pecsét teremben.A további anyagokat a csoportmunka során beszéljük meg.

Első alkalom: 2014. szeptember 16. kedd, 18 óra.

A tanulócsoport munkáját összefogja: Strassenreiter József

Jelentkezni lehet a napkorbt@gmail.com email címen, vagy a 30 444 66 34  telefonon.