A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V.

3 200 Ft

Elfogyott

Cikkszám: 9789639772137 Kategória:

Leírás

Szerző: Rudolf Steiner, GA 239
Kiadó: Genius, 2. kiadás 2019
273 oldal, lágy borítású, ragasztott, 319 g

Ajánló:

Tizenhat előadás – Az előadások tartalmából:

 1. előadás: Civilizációnk tévedése. Az ősi bölcsesség. A misztériumokban való megvilágosodás és az ősi tanítók. Holdlények és naplények. Nézőpontok az emberi sors megértéséhez. Garibaldi.
  2. előadás: Az Akasa-krónika. A Nap negatív tere és a naplények. A hierarchiák együttműködése és az emberre gyakorolt hatásuk a halál után. A halál utáni életben az étertest megragadja a csillagok titkait. A csillagok morális és éteri írása előkészíti és kidolgozza az ember későbbi szerveit. Az egyik földi életből a másikba vezető lelki összefüggések ezeknek az erőknek a változása. A betegség lényegének meglátása.
  3. előadás: Az ember élete fizikai testében, a természet rendjének birodalmában és szellemi testében a magasabb hierarchiák birodalmában. A szellemi világ képei és tettei feltárulnak az ember előtt, leszállásakor felkeltik benne a kiegyenlítés vágyát. A Golgotai Misztérium és a mohamedanizmus. Az arabizmus és a keresztes hadjáratok befolyása Európa gondolkodásmódjára. A tudományok és művészetek ápolása Harun al Rasid udvarában. Verulami Bacon és Amos Comenius. A lelkek fejlődése korszakról korszakra. A történelmi szemlélet realitásai.
  4. előadás: Az emberi természetet csak a kozmosz megértése révén érthetjük meg. Példák a tetteknek az egyik életből a másikba való átvitelére. Garibaldi társai. Lord Byron. Marx. Muavija – Wilson. A kétszer születettek. A Nap misztériumáról szóló elveszett drámai eposz: Az ember lényének változása az intellektus feláldozása révén. Maurice Maeterlinck Rudolf Steinerről. Az antropozófia, mint a világban és az emberben élő szellemiség megismerésének alapja, és mint a morális és vallásos élet lelki impulzusa
  5. előadás: Az első Goetheanum megsemmisülése és a Karácsonyi Gyűlés 1923/24-ben, mint az antropozófiai mozgalom új impulzusa. Az ember lénye a halál és az újabb születés közötti életben, a „halál, a „földi élet eltűnése és a „csillagok három szemszögéből szemlélve, az imagináció, az inspiráció és intuíció megismerési fokának alapján. A Hold-szféra. Az emberiség ősi tanítóival való találkozás. Strader alakjának az ősképe. A lélek beletágulása a kozmoszba, majd visszatérése a földi életbe, az új inkarnáció első csírája. A másoknak okozott fájdalom átélése.
  6. előadás: A gyógyítás. A Merkúr-szféra titka. A Vénusz-lét szférája. A Nap-élet. Az emberben lévő gonoszság kiegyenlítése ebben a szférában.
  7. előadás: A Nap-régió hierarchiája. Krisztus bekapcsolódása a Napszférába. Az emberi lélek felemelkedése a Mars-, Jupiter- és Szaturnusz-létbe. Az új földi élet karmájának kialakulása,ezeknek a régióknak legmagasabb hierarchiáit szemlélve. A karma individuális megformálása e három szféra révén, három példán bemutatva: Voltaire (Mars), Victor Hugo (Szaturnusz) és Eliphas Levi (Jupiter). A karma, mint az emberi élet sorsának kialakítása
  8. előadás: A hold-szféra és az emberiség ősi tanítói. A karma első csírái.
  9. előadás: A karma elrendezése a csillagok világában.
  10. előadás: Az emberi lelkek belenövekednek a szellemi hierarchiákba a bolygószférákba való felemelkedésük folyamán. Az ember mint a világtörténelmi fejlődés hordozója. A Jupiter-bölcsesség szférája. Heinrich Heine. Voltaire. Goethe. Elihas Levi.
  11. előadás: A karma hatásai a világtörténelemben. A Szaturnusz-szféra és a Szaturnusz lényeinek kozmikus-univerzális emlékezőképessége. friedrich Schiller. Ersnt Haeckel. Victor Hugo.
  12. előadás: A karma jelentősége az egyes emberi életben. Az elmúlt és a létesülő karma. Példák az Életutamból: a mértantanár, Lord Byron, Garibaldi.
  13. előadás: Az éber gondolati élet, az álmodó érző élet és az alvó akarati élet. Emlékezés és nyelv. Az élet korszakainak viszony a születés előtti élethez és a régebbi földi élethez. Történelmi fejtegetések saját karmánk megfigyeléseivel kapcsolatban. Harun al Rasid és Verulami Bacon. Amos Comenius. Woodrow Wilson.
  14. előadás: A karma kutatásának módszertana.
  15. előadás: A felébredés és elalvás pillanatainak viszonya a karmikus múlthoz és a létrejövő karmához. A karma alvás közben történő alakulása. Gyógyító megismerések.
  16. előadás: Morális-lelki magatartásunk hatásai a halál és az újabb születés közötti életben, változásuk a hierarchiákkal való kapcsolatunk révén. A múlt karmájának működése a fej megformálásában. A létrejövő karma az anyagcsere-végtagrendszerben. Pestalozzi. Az antropozófia kulturtörténeti feladata.

 

További információk

Tömeg11 kg