Barion Pixel

KÖNYVÚJDONSÁGOK

Ezekben a nehéz és elkülönítést követelő napokban sokat segít ha van egy jó könyv a kezünkben. Ezért örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az elmúlt héten új könyveett hoztunk el a nyomdából, és már valamennyi megrendelhető a Társaság honlapján keresztül, ITT

A GENIUS Kiadó könyvei a jelen időszak korlátozásai miatt, csak postai úton való átvétellel rendelhetők meg.

GA 223, Az év körforgása, Az antropozófia és az ember lelkülete, 2.500.- Ft

„…Az embereknek ma újra meg kell tanulniuk, hogy gondolkodásukban összekapcsolják a szellemiséget a természeti folyamatokkal. Az emberek nemcsak elmélkedhetnek az ezoterikus kérdésekről, hanem az is szükséges, hogy cselekedjenek. Erre azonban csak akkor képesek, ha gondolataikat elevenen alakítják ki, ha gondolkodásukban nem húzódnak vissza minden történéstől, hanem együtt gondolkodnak ezek lefolyásával. Mihály-nap környékén együtt gondolkodnak a hervadó levelekkel, az érlelődő gyümölcsökkel úgy, ahogyan a Húsvét szellemiségével tudtak együtt gondolkodni a rügyező növényekkel, sarjadó virágokkal. Amikor majd együtt tudunk gondolkodni az év folyamatával, gondolatainkba olyan erők vegyülhetnek, amelyek által az ember újra párbeszédet folytathat a csillagokból megnyilatkozó isteni-szellemi erőkkel. Az emberek a csillagokból hozták le az ünnepek létrehozásának az erőit. Az ünnepeket az embereknek belső, ezoterikus erővel kell megalapozniuk. Akkor a érlelődő, hervadó növényekkel, az elhaló Földdel folytatott párbeszéd révén újra párbeszédet folytathatnak az istenekkel is, és az emberi életet az isteni léthez kapcsolhatják, ha megtalálják ehhez a helyes belső, ünnepi hangulatot.”

GA180, A sötétség szellemeinek bukása IV. rész, Misztériumi igazságok és karácsonyi impulzusok, 3.70.- Ft

„Azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy legyőzzük azt a valóságtól való elidegenedést, ami ma korunkat jellemzi, az szükséges, hogy az ember mindenekelőtt kifejlessze az akaratot arra, hogy odafigyeljen, kifejlessze az akaratot, hogy a Jupitert mozgásba hozza. A Jupiterben van éppen az az erő, ami folyamatosan figyelmeztet, hogy felkeltse figyelmünket. Az emberek ma nagyon örülnek, ha nem kell odafigyelniük, ha hasonlíthatnak az alvó Íziszhez. Az emberiség nagy része átalussza a mai kort, és így nagyon jól érzi magát, mert fogalmakat hordhat össze, és megmarad ezeknél a fogalmaknál, nem akar másra figyelni. Az élet összefüggéseinek áttekintése, ez az, amiről szó van. És azok a nehéz évek, amelyekben élünk, mindenekelőtt el kell hogy juttassanak bennünket oda, hogy eltávolodjunk attól, ami hosszú időn keresztül annyira elkényelmesítette az emberi kultúrát, a figyelem hiánya, az az akaratnélküliség, hogy a világ viszonyait figyelembe vegyük.”

GA 235, A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata, 2.700.- Ft

„Itt azonban mindenképpen vegyük figyelembe azt is, hogy nemcsak beteljesedő karma van, hanem kialakulóban levő karma is, vagyis, hogy bizonyos dolgok először léphetnek fel, és akkor természetesen nem lehet mindent, amit a földi életben egészségként élünk meg vagy betegségként szenvedünk el, korábbi földi életünkkel kapcsolatba hozni. De tudnunk kell ekkor is, hogy mindaz, ami belülről lép fel egészség vagy betegség formájában, karmikusan van meghatározva, mégpedig azon a kerülő úton, amelyet korábban elmondtam. A világ csak akkor érthető meg, ha képesek vagyunk túllátni a földi életen. Amíg ezt nem tesszük meg, addig nem érthető. A földi élet alapján nem lehet megérteni a világot.”

GA 311, NEVELÉSMÛVÉSZET AZ EMBER LÉNYÉNEK MEGISMERÉSÉBŐL, 1.600.- Ft

„Akkor jönnek az emberek, és azt mondják: Igen ám, de akkor a gyerekek későn tanulnak meg olvasni és írni… Ezt persze csak azért mondják, mert manapság nem tudják, milyen káros, ha a gyerekek korán tanulnak olvasni és írni. Nagyon is rossz, ha az ember korán írni tud. Az olvasás és írás, ahogy ezt ma használjuk, csak a későbbi, úgy a 11-12. éveikben járó gyermekeknek valók. És minél inkább részesülünk abban a kegyelemben, hogy ne tudjunk ennek elötte készen olvasni és írni, annál jobb lesz a későbbi évek számára. Aki még nem tudott 14-15 évesen rendesen írni – saját tapasztalatomból mondhatom ezt, mert én nem tudtam 14-15 évesen –, az nem siklik ki annyira a későbbi spirituális fejlődésében, mint aki korán, 7-8 évesen már tudott olvasni és írni. Olyan dolgok ezek, amiket a tanárnak meg kell figyelnie.”

GA120, A karma megnyilvánulásai, 3.000.- Ft

„A mai ember legszívesebben azt hinné, hogy egy betegség csak a legközelebbi okokkal áll kapcsolatban. Mert mai világszemléletünk alapja minden téren a kényelem, és a legközelebbi okoknál megállni kényelmes dolog. A betegségekkel kapcsolatban éppen ezért csak a legközelebb fekvő okokat veszik figyelembe – legtöbbször éppen maga a beteg. Hiszen ki tagadná, hogy a betegek maguk is hajlanak erre a kényelmességre. Ebből a körülményből fakad sok elégedetlenség, ha azt hiszik, hogy a betegség csak a legközelebbi okokra vezethető vissza, amelyekre a szakavatott orvosnak rá kell jönnie. Ha aztán az orvos nem tud segíteni, akkor valamit bizonyára elpuskázott. Ebből a kényelmes megítélésből adódik sok minden, ami ezen a területen elhangzik. Aki ért ahhoz, hogy meglássa a karma sokfelé ágazó hatásait, az egyre inkább túltekint azon, ami ma történik, és tekintetét kiterjeszti viszonylag igen messze fekvő eseményekig. Így mindenekelőtt arra a meggyőződésre fog jutni, hogy egy tényállás átfogó megismerése csak akkor lehetséges, ha az ember kitágítja látását a messze fekvő dolgokig.”