Barion Pixel

A MAT képviselő testülete

A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE 2019. MÁJUS 11-ÉN MEGVÁLASZTOTTA A KÉPVISELŐ TESTÜLET TAGJAIT.

Két testületi tag kilépése után a 2022. évi rendes közgyűlés jóváhagyta Pekó Zsuzsanna jelölését és így egy új taggal bővült a testület. Ezen kívül még három segítő társunk is a találkozásaink részese lett, így most a testület ülésein kilencen veszünk részt.

A KÉPVISELŐ TESTÜLET RENDES TAGJAI:

Mesterházy Mária – dobmester@gmail.com

1970-ben születtem, gyermekkorom óta meghatározó impulzusok számomra a közösségteremtés, a művészetek szeretete, a dráma, a színház, a kommunikáció, a beszéd és a retorika. Az ELTE BTK olasz-magyar szakán szereztem tanári diplomát 1995/97-ben. 1992-ben házasodtunk össze Döbröntei Zoltán festőművésszel, két gyermekünkkel Pilisborosjenőn élünk 2001 óta. A Waldorf-mozgalomba 1991-ben kapcsolódtam be, 2002 óta a solymári Fészek Waldorf Iskola felső tagozatán magyar és dráma

tanárként dolgozom. Részt vettem több Waldorf-iskola alapításában, a Magyar Waldorf Szövetség munkájában, tanítok többek között az ELTE BGGYK Waldorf-osztálytanító Szakképzésen. 2013-ban beiratkoztam az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájába, jelenleg a disszertációmat fejezem be, amelyben Waldorf-tanárok élettörténetén keresztül szakmai identitásuk alakulását vizsgálom. Számos antropozófiai rendezvényen vállaltam szerepet szervezésben, rendezésben, alkotóként, előadóként. Az Antropozófia lapban és a Szabad Gondolat újságban is jelent meg néhány írásom, 2015-ben Steiner dráma-kurzusához írtam utószót.

Az antropozófia születésemtől jelen volt a környezetemben, de 21 évesen kezdtem komolyan érdeklődni iránta, majd 2003-tól életkérdéssé vált Rudolf Steiner műveinek tanulmányozása. Az Antropozófiai Társaságba 2010-ben léptem be. 2012-13-ban a Misztériumdráma Csoport tagja voltam, az elmúlt évben kapcsolódtam be a Rudolf Steiner Szeminárium munkájába. A képviselő testület tagjaként a következő években szeretném alaposan megismerni a Társaság életét, kapcsolatrendszerét, céljait, és támogatni munkámmal nyugodt, építkező fejlődését.

Pekó Zsuzsanna – zsu29zsu@gmail.com, 

1964-ben születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat az Eötvös József gimnáziumban végeztem. Ebben az időszakban találkoztam először Rudolf Steiner munkáival es az antropzófiával. 1986-ban végeztem a Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai karán. Két gyermekem a Solymári Fészek Waldorf iskolában tanult. Az itt eltöltött aktív szülői évek, egyik igen fontos, meghatározó időszaka volt életemnek.

2017-ben több mint egy év biográfiai munka, majd a Biográfia Konzulens  es az Antromedicart képzésen való részvétel mélyen megerősítette elkötelezettségem az antropozófia iránt. Így 2018-ban kértem felvételemet az Antropozófiai Társaságba. Jelenleg újra, – jó pár év kitérővel – mint üzemeltetési vezető  dolgozom Solymári Fészek Waldorf iskolába. A folyamatos csoportmunkák, társadalmi funkciók, mind abban erősítenek, hogy fontos megélni, élővé és elevenné tenni környezetünkben es a világban az antropozófiát. A jövőben ezekkel a gondolatokkal szeretnem a testület munkáját a  támogatni.

Antal Norbert – antal.norbert@napvitezek.hu

1967. november 8.-án születtem Budapesten. Antropozófiával 35 éves korom óta foglalkozom, organikus szervezetfejlesztés a fő területem, ennek keretében cégekkel, közösségekkel, Waldorf iskolákkal dolgozom. Több alapítvány és egyesület életében vettem, és veszek részt ma is aktívan, többek között a Fóti Szabad Waldorf Iskola elnökségének vagyok tagja 5 éve, illetve a Waldorf Szövetség felügyelő bizottságának tagja 3 éve. A Fóti Waldorf iskolában van egy gazdasági  epochám  a  13.  osztályban, és egy biográfiai pályaválasztási programom a 12. osztályban.

Évek óta együtt dolgozom a Waldorfeszt szervezőivel, ahol a Waldorf iskolában végzett diákok a fő célközönség. Szeretek fiatalokkal dolgozni. Szívesen vállalnám azt a feladatkört a Képviselő Testületen belül, hogy hogyan kerüljenek közelebb a fiatalok az antropozófiához. A Társaságnak 2008 óta vagyok tagja.

Terbe István – terbei@outlook.com

1972 november 16-án születtem Kiskunmajsán. Középiskolai tanulmányaimat Budapesten folytattam, 1991-ben általános vegyészként végeztem.

Ezután az érdeklődésem az informatika irányába fordult, és ezen a területen dolgozom immár több mint 20 éve rendszerüzemeltetőként.

Az antropozófiával a munkahelyemen egy antropozófiai alapokon működő szervezetfejlesztés keretén belül találkoztam 2003-ban. Ezután néhány évet önismereti munkával, vezetői kerekasztal képzéssel, majd biográfiával töltöttem. A társasághoz 2013 óta járok különböző csoportokba, majd viszonylag későn, 2017-ben hivatalosan is csatlakoztam hozzá.

Az antropozófia fontos szerepet tölt be az életemben, célom, hogy minél több ember ismerhesse meg. A Társaságot elsősorban az informatikai területén szerzett tapasztalataimmal tudom segíteni.

Takáts Péter – tpeter@menedzserkalauz.hu

1950. március 22-én születtem Budapesten. 1998-ban kezdtem ismerkedtem meg az antropozófiával és az Antropozófiai Társaságba 2004. áprilisában léptem be, majd 2011. januárjában a Szellemtudományi Főiskolának is tagja lettem. Az elmélet mellett egy gyakorlati utat jártam végig. 2012. végéig összesen 35 antropozófiai alapokon működő és külföldi előadók által tartott képzésen vettem részt Magyarországon, és külföldön elsősorban  a  Lievegoed  impulzust  követő antropozófus  közösségek, iskolák szervezésében. 2000-ben találkoztam dr. Lex Boss holland antropozófussal, és az ő vezetésével és támogatásával tudtam elmélyedni az antropozófiában.

Érdeklődésem elsősorban az antropozófia szociális impulzusának irányába fordult és számos kezdeményezésem valósult meg éppen ennek a szociális impulzusnak a jegyében. Ettől kezdve együtt dolgoztam az ASD-vel (Association for Social Developement), ami a Lievegoed impulzus alapján működő szakemberek közössége, a Coenrad van Houten által vezetett NALM (New Adult Learning Mouvement) fejlesztő csoporttal, a német MIRA antropozófus szervezetfejlesztő közösséggel. Bár még nem voltam a tagja a Főiskolának, 2005-től kezdődően, évente akár több alkalommal is részt vettem a Goetheanumban működő Sozialwissenschaftliche Sektion rendezvényein és munkájában.

Egyesületek és alapítványok kezdeményezője, ill. alapító tagja lettem, és a mai napig is aktívan dolgozom azon, hogy a gyakorlatban minél több ember ismerje meg az antropozófia szociális és gyógyító impulzusát. A „Vezetői Kerekasztal” néven közel 20 éven át működő képzési program keretein belül több mint 500 vállalkozó és civil érdeklődő ismerhette meg az antropozófia szociális impulzusát, és a vállalkozások organikus szemléletét. Az elmúlt két évtizedben a Waldorf közösségek működésével és feladataival is foglalkoztam, és ezért szoros kapcsolatot építettem ki több Waldorf iskolával és közösséggel. Kapcsolatomat a Waldorf világgal segíti az, hogy 2019. tavasza óta tagja vagyok a Magyar Waldorf Szövetség Felügyelő Bizottságának. Az elmúlt években a legkülönfélébb fórumokon és rendezvényeken tartottam elsősorban az antropozófiáról és az antropozófia szociális impulzusról. Mint az Antropozófiai Társaság képviselője, az elmúlt három évben több mint 30 előadást tartottam Waldorf közösségeknek.

Az évek során számos kapcsolatot építettem ki külföldi antropozófiai körökkel, 2005 több külföldi találkozón és konferencián vettem részt, előadóként és hallgatóként egyaránt. Jó kapcsolatom van a dornachi Általános Antropozófiai Társaság vezetőségének korábbi és jelenlegi tagjaival is. 2007 óta veszek részt a MAT választott testületeinek munkájában, mert ebben az évben a Közgyűlés jóváhagyásával a Felügyelő Bizottság tagja lettem és egészen a 2010-ig ennek tagja voltam. 2010-től pedig a kibővített vezetőség tagjaként dolgoztam a 2013-as közgyűlésig. 2016-ban pedig a közgyűlés által megerősített és jóváhagyott új a vezetőség tagja lettem, és a mai napig, mint a Társaság képviselője dolgozom.

Tevékenységemmel a jövőben is egy együttműködő és eleven antropozófiai szellemi élet kibontakozását és fenntartását kívánom elősegíteni, és ennek az érdekében szívesen dolgoznék a következő 5 évben. Célom, hogy az Antropozófiai Társaság egy olyan – fiatalok számára is vonzó – szellemi központtá válhasson, ahonnan kiáradhat a világba egy, az emberi gondolkodást átszellemiesítő impulzus, mely elősegíti, hogy az emberek Michael méltó társaivá válhassanak itt a Földön.

Varga-Szemes László – vargaszemes@gmail.com

Napjaim nagy részét közösségi tevékenységekkel töltöm. 27 éve dolgozom Waldorf-iskolákban, ebből az elmúlt 20 évben Pesthidegkúton, ahol testnevelést, Bothmer-gimnasztikát, drámát és az elmúlt öt évben szabad vallást is tanítok. A mozgás, a játék minden formája, a lélek rezdülései felé mindig nagy érdeklődéssel fordultam, mindig is érdekelt, hogy ezek a tevékenységek hogyan segítik a felnövő gyermek, majd  a  fiatal és  a  felnőtt ön- és világmegismerő képes ségeit. Egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy a mindennapjainkat, az embertársainkkal való találkozásainkat kell művészi érzékenységgel megközelítenünk és igényesen megformálnunk, hogy egymás megértésében egyre biztosabban haladhassunk előre. Mert ez a megértés lehet csak az alapja a közös munkálkodásunknak szűkebb és tágabb közösségeinkben egyaránt.

Ennek érdekében szeretnék tevékenykedni továbbra is a Társaságon belül és írom ide József Attila szép, bölcs sorait: “…Én dolgozni akarok. Elegendő / harc, hogy a múltat be kell vallani. / A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, / egymást ölelik lágy hullámai. / A harcot, amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

A KÉPVISELŐ TESTÜLET SEGÍTŐ TAGJAI:

Huffman Szilvia – 53 éves vagyok, és az öt gyerekem révén az életterületek közül először a Waldorf-pedagógiával találkoztam, ennek mintegy 25 éve. Azonban csak tizenkét éve vált intenzívebbé a kapcsolódásom az antropozófiához: részt vettem óvoda-, majd iskola-alapításban, csatlakoztam a Keresztény Közösség magyarországi gyülekezetéhez és munkatársköréhez, elvégeztem a második AntroMedicArt képzést, stúdium-munkára és több más csoportmunkára járok, jártam az évek során. Öt éve egy antropozófus orvosi praxisban dolgozom segítőként, asszisztensként. A Társaságnak négy éve, a Szabad Szellemtudományi Főiskolának egy éve vagyok tagja.

Ez év eleje óta szeretném munkámmal segíteni a Képviselőtestületet, de a többi elköteleződésem és kevés tapasztalatom miatt inkább egy, a Testületet segítő kör tagjaként, semmint képviselőként. Már ezalatt a néhány hónap alatt is megerősödött bennem, hogy valóban a Társaság kell, hogy a középpontja legyen az antropozófiai életnek, és fontosnak tartom azon munkálkodni, hogy ezt minél többen megérezhessék. Egészen konkrétan pedig – kezdetnek – a tagnyilvántartásban és a tagsággal kapcsolatos dornachi levelezésben segítek.

Kircsi Erika – 58 éves vagyok. Steiner könyveivel először 25 éve találkoztam, de akkor még maradtak megértetlenül, ezért olvasatlanul a könyvek a polcon. Komolyabban 7 éve foglalkozom antropozófiával. Járok különböző csoportokba, előadásokra, biográfiára és olvasok.

A civil életben pénzügyi-gazdasági területen dolgozom és ezen a területen szeretném segíteni a Társaságban folyó munkát.

 

DR. Zsámbokné Nemes Anna – A képviselő testület üléseihez pár hónappal ezelőtt csatlakoztam abból a célból, hogy megismerjem munkájukat, a tagok is engem, illetve, hogy a korábban Vadinszky Orsi által vitt és kiválásával jelenleg gazdátlan – Társaság tagnyilvántartása és kapcsolattartás a tagokkal – területek gondozását vállalni tudnám-e.

Magamról röviden annyit, hogy Piliscsabán élek férjemmel és két Waldorf iskolás gyermekemmel. Rendőrtiszti Főiskolát és Nemzetvédelmi Egyetemet végeztem, ennek megfelelően 19 éven keresztül ezen a területen dolgoztam, azaz bűnügyek, főleg gazdasági és korrupciós bűncselekmények nyomozásával és vizsgálatával foglalkoztam, utolsó beosztásom alosztályvezető volt.

Azonban ma már akkor érzem igazán a helyemen magamat, ha biográfia konzulensként másokat kísérhetek önismereti és fejlődési útjukon. Ezen kívül jogász férjemmel együtt munkálkodunk ügyvédi irodájának létrehozásán. Amikor időm engedi kertészkedem.