Barion Pixel

A Főiskola első osztálya

Rudolf Steiner az 1923/24-es Karácsonyi Ülésen megalapította a Szabad Szellemtudományi Főiskolát, és már akkor jelezte azt a szándékát, hogy a  Főiskolát szekciókra tagolja és ezek a szekciók mások lesznek, mint az osztályok (amit a hétköznapokban általában Klasse-nak nevezünk). A Főiskola felépítését akkor úgy mutatta be, hogy az osztályok keresztezik egymást a szekciókkal, más szavakkal ezek a szekciók felülről lefelé átfogják az osztályokat. Az osztályokat pedig így nevezte: Általános Antropozófiai Társaság, Szabad Szellemtudományi Főiskola I. osztálya, II. osztálya és III. osztálya. Ismert, hogy Rudolf Steiner már 1904 óta tartott ezoterikus órákat, és ez az iskola is három osztályból állt. A Karácsonyi Ülésen megalapított Főiskola és annak osztályai azonban nem ennek a folytatásai voltak, hanem sokkal inkább a metamorfózisa. Egy egészen új és modern ezoterikus iskolázási forma jött létre.

Vagyis az, amit még ma sokan gondolnak, hogy a Főiskola az egyenlő az első osztállyal, azaz a Klasse-val, az tévedés. A Főiskola első osztálya, a Klasse, az Általános Antropozófiai Társaság, Szabad Szellemtudományi Főiskoláján, az Általános Antropozófiai Szekció keretein belül működik, és így a Főiskolának egy fontos, de mégis csak kis része. Ebből következik az is, hogy a Főiskolai munka nem azonos a Klasse felolvasásokon való rendszeres részvétellel.

Sajnos Steiner 1924 őszén megbetegedett, majd 1925. március 30-án meghalt, így azt a munkát, amit a Szabad Szellemtudományi Főiskola I., II. és III. osztályának felépítéséhez elkezdett, nem tudta befejezni. Mindössze a szekciókat tudta megszervezni és berendezni, és az első osztály ezoterikus óráit tudta leadni. Megbetegedéséig a Főiskola tagjainak összesen 38 órát tartott, amiből 29-et, természetesen az ő jóváhagyásával, gyorsírással lejegyeztek.

Az első osztály 19 ezoterikus órája, amit Rudolf Steiner az Általános Antropozófiai Szekció keretében tartott meg, egy szellemileg teljes mértékben áthatott és zárt fejlődési és tanulási folyamatot biztosít a hallgatók részére, és ezt egészítik ki az u.n. ismétlő órák. Erre tervezte építeni a második és a harmadik osztály óráit is, amit aztán a betegsége megakadályozott. Ez a 19 ezoterikus óra, meditációkat tartalmaz, a Steiner által hozzájuk fűzött magyarázatokkal.

Steiner nagy súlyt helyezett arra, hogy ezen órák tartalma a Főiskolai tagok zárt körén belül maradjanak, és csak azok ismerjék, akik azt az elhatározást hozták, hogy ezekkel a meditációkkal egy meditatív fejlődési úton kívánnak haladni, és ezzel egy időben együttműködnek a Főiskolai társaikkal a tanulás és fejlődés érdekében, ill. az életükben az antropozófia reprezentánsai lesznek. Azonban Steiner halála után ezt az anyagot a Goetheanum egyik vezetőségi tagjától ellopták és ezt követően néhány meghamisított és átalakított változat jelent meg a világban. Ezért 1992-ben a Goetheanum vezetősége, az Általános Antropozófiai Társaság vezetőségével egyetértésben úgy döntött, hogy az eredeti kézirat alapján készült szöveget, a Rudolf Steiner összkiadás keretében, nyilvánosságra hozzák. Így a 19 ezoterikus óra és az ismétlő órák anyaga GA271-es számon német és angol nyelven meg is jelent.

Tehát ma ezeknek, a nem egyéni stúdium munka céljából tartott előadásoknak az anyaga minden érdeklődő számára hozzáférhető. Ennek ellenére a Főiskola tagjai és lektorai világszerte úgy dolgoznak az anyaggal, ahogyan azt Rudolf Steiner ránk hagyta, azaz továbbra is a kimondott és meghallott szó ereje áll az ezoterikus órák középpontjában.

Persze a Steiner által hagyományozott formák mellett kialakultak új formák is, egyik az, amit szabad Klasse óráknak neveznek. Ezeken az órákon a mantrákkal kapcsolatos kiegészítő gondolatok és tapasztalatok megosztása és megbeszélése kötetlen formában történik, amit többnyire a lektorok előadása vezet be. Ma egyre több olyan csoport is alakul ahol a mantrákkal kapcsolatos és/vagy a Klasse órán keletkezett egyéni szellemi élményeket osztják meg és beszélik meg a csoport tagjai. De minden csoportmunka alapja a mantrákkal való foglalkozás, és meditációs munka.

Szergej Prokofjev a Szabad Szellemtudományi Főiskola Általános Antropozófiai szekciójában tartott ezoterikus órák legfontosabb feladataként azt jelöli meg, hogy ezeknek az óráknak kell az embereket az individuális iskolázási úton odáig eljuttatnia, hogy teljes éberséggel, és meggondoltsággal érjék el a szellemi világ küszöbét, és képesek legyenek átlépni azon. Ez azért lényeges a modern ember számára, mert csak a küszöbön túl jelennek meg azok a szellemi erők, akik a Földi civilizációt ténylegesen meg tudják változtatni. És az így kialakult szellemi kapcsolatok segítségével kell a Főiskola tagjainak a civilizációt megújítani, és átalakítani. Azt kell elérni, hogy az ember a jövőben a Földi civilizációt odáig el tudja juttatni, hogy maga a civilizáció képes legyen a Küszöb Őrének a szigorú vizsgálatát kiállni. Mert csak ezáltal fogja az emberiség a tulajdonképpeni rendeltetését itt a Földön egyáltalán elérni. (Részlet S. O. Prkofjev: „Warum wird man Mitglied der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft?” 2010, az Allgemeine Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum kiadásában.)