Barion Pixel

A TÁRSASÁG 2021. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE

Időpont
2021. szeptember 4. 10:00 - 16:00

Helyszín
‌Rudolf Steiner Ház

A Társaság képviselő testülete ezúton szeretettel meghívja a Társaság tagjait 2021. szeptember 4-én (szombaton) 09,30 órára a Társaság székhelyére, a Rudolf Steiner Házba. (Budapest, II. Riadó u. 2/b.). A program a Társaság 2021. évi rendes közgyűlése lesz. A Közgyűlés 09,30 órakor kezdődik.

Amennyiben a fenti időpontban megjelent tagok létszáma kevesebb lesz, mint a határozatképességhez szükséges 50 % + 1 fő, akkor egy megismételt közgyűlést tartunk ugyanott 2021. szeptember 4-én (szombaton) 10,00 órától. Ez utóbbi esetben a közgyűlés – az Alapszabályunk rendelkezései szerint – a megjelentek létszámára való tekintet nélkül, de csak az eredeti napirendi pontokban, már határozatképes lesz.

A közgyűlés programja:

9,00 – 10,00 * Érkezés, regisztráció
10,00 – 10,30 Silye Imre, a Keresztény Közösség lelkipásztorának bevezető előadása.
10,30 – 10,45 Köszöntő és a Közgyűlés megnyitása, jogi formaságok:

A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása.

10,45 – 11,15 1./ Hogyan alakult a Társaság élete és tevékenysége az elmúlt évben? A képviselő testület beszámolója a 2020. évben végzett munkájáról.

Hozzászólások a beszámolóhoz és a képviselő testület által 2021.04.27-én hozott határozathoz, döntés annak elfogadásáról és jóváhagyásáról.

11,15 – 11,45 2./ Hogyan gazdálkodott a Társaság 2020-ban? A képviselő testület beszámolója a Társaság gazdálkodásáról.

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a Társaság gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatban.

Hozzászólások a beszámolóhoz és a képviselő testület által 2021.04.27-én hozott határozathoz, döntés annak elfogadásáról és jóváhagyásáról.

11,45 – 12,15 3./ Milyen feladatok várnak ránk a 2021-es évben? A képviselő testület 2021. évi munkatervének ismertetése és megbeszélése.

Hozzászólások, vélemények és a döntés a munkaterv elfogadásáról.

12,15 – 13,15 EBÉDSZÜNET
13,15 – 13,45 4./ Milyen összegekkel gazdálkodhatunk, és hogyan használjuk fel a rendelkezésünkre álló forrásokat 2021-ben? A képviselő testület 2021. évi gazdálkodási tervének ismertetése és megbeszélése.

Az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása a Társaság 2021. évi gazdálkodási tervével kapcsolatban.

Hozzászólások és döntés a gazdálkodási terv elfogadásáról.

13,45 – 14,00 5./ Milyen jogi kapcsolatok vannak a Társaság és tagjai között? A Társaság tagjaival kötött szerződések ismertetése.

Hozzászólások és döntés a kapcsolatok jóváhagyásáról.

14,00 – 14,15 6./ Mennyi tagdíjat fizessünk 2022-ben? A Társaság tagjai által 2022-ben fizetendő tagdíj összegének megállapítása és döntés a tagdíjról.
14,15 – 14,30 7./ Vadinszky Orsi lemondása és egy új jelölési folyamat beindításának szükségessége. Két új képviselő testületi tag jelölési folyamatának beindítása.
14,30 – 15,00 8./ A Társaság tagjai által benyújtott határozati javaslatok megbeszélése és döntés a javaslatokkal kapcsolatban.
15,00 – 16,00 Milyen feladatai vannak az antropozófiának és az antropozófiai társaságnak a 3. évezred kezdetén? Hogyan tudunk gyógyító módon részt venni a világban zajló folyamatokban? – Beszélgetés a jövőről és a feladatainkról.
16,00 A közgyűlés lezárása

* Az itt feltüntetett időpontok a megismételt közgyűlésre vonatkoznak. Amennyiben a megjelentek száma lehetővé teszi és 9,30 órakor egy határozatképes közgyűlést tudunk tartani, akkor az időpontok egy fél órával korábbra vonatkoznak.

Jellege
-

Részvétel
csak tagoknak

Részvételi díj
-

Szervező
-