Barion Pixel

GA6 – Goethe világszemlélete

Előszó az új kiadáshoz

 

Goethe világnézetének ebben a könyvben megkísérelt leírását 1897-ben kezdtem el, mint összefoglaló ábrázolását mindannak, amit Goethe szellemi életének évekig tartó szemlélése adott számomra. Hogy akkor mit éreztem célomnak, arról képet ad az első kiadáshoz írott előszó. Ha ezt az előszót ma írnám, tartalmát akkor sem változtatnám meg semmiképpen, csak a stílusát. Mivel azonban semmilyen belátható okom sincs arra, hogy lényegesen változtassak ezen a könyvön, ezért nem volna őszinte dolog, ha azokról az érzésekről, amelyekkel húsz év előtt a világba küldtem a könyvet, ma más hangnemben beszélnék. Az ebben a könyvben kifejtett gondolataimat nem változtatta meg sem az, amit megjelenése óta a Goethéről szóló irodalomban találhattam, sem az újabb természetkutatás által elért eredmények. Nem hiszem, hogy az utolsó húsz évben értetlenül szemléltem e kutatás nagy előrehaladását; ám azt sem hiszem, hogy ez okot ad arra, hogy Goethe világnézetéről másképp beszéljek ma, mint 1897-ben. Amit a goethei világnézetnek az általánosan elismert természetismeret akkori állásához való viszonyáról mondtam, az a mai természettudományra vonatkozólag is érvényesnek tűnik. Könyvemnek akkor sem volna más vonalvezetése, ha azt most írtam volna. Az új kiadást a régitől csak a számomra fontosnak látszó egyes bővítések és kiegészítések különböztetik meg.

Az sem indít a tartalom lényeges megváltoztatására, amit az elmúlt tizenhat évben a szellemtudományról nyilvánosságra hoztam, s amiről ehhez az új kiadáshoz fűzött utószóban beszélek.

Rudolf Steiner (1918)