Barion Pixel

Krisztus és az emberi lélek, GA155

2 200 Ft

Kategória: Címke:

Leírás

Szerző: Rudolf Steiner, GA 155
Kiadó: Genius, 1. kiadás 2017
80 oldal, lágy borítású tűzött

Ajánló:

Rudolf Steiner tíz előadást tartott 1912. május 23. és 1914. július 16. között Koppenhágában és Norrkö­pingben. Az előadások három téma­kört ölelnek fel: az első kettő „Az életértelméről” címmel, a harmadik, ne­gyedik és ötödik előadás a „Teozófus morál” címmel, az utolsó négy előadás pedig „Krisztus és az emberi lélek” címmel jelent meg az összkiadásban.
Ez a kötet ezen utolsó ciklus előadá­sait tartalmazza.

Részlet a könyvből:

„…Ez alkalommal olyan témáról beszélek, amely ah­hoz a lényhez kapcsolódik, aki a szellemtudomány területén a legközelebb áll hozzánk, és a legkö­zelebbrôl érint bennünket, Krisztus lényérôl. Ennek úgy próbálok eleget tenni, hogy arról beszélek majd, hogy a Krisztus-­lény hogyan ébred fel az emberi lélekben, és mi a jelentôsége ennek a felébredésnek. Éppen e téma kapcsán lesz alkalmunk arra, hogy szellemtu­dományos szem pontból beszéljünk a kereszténység legemberibb, legszívhezszólóbb jelentôségérôl.”

„…Mit kellett volna a jeruzsálemi izgatott tömegnek a keresztrefeszítése elôtt felismernie Jézus Krisztusban? Azt
a lényt kellett volna felismernie, aki a földi élet értelmét és jelentését adja. Azt a lényt kellett volna felismernie, aki azt a tettet vitte véghez, ami nélkül a földi emberiség nem találhat rá újra az istenséghez vezetô útra. Fel kellett volna ismernie, hogy e lény nélkül nincs meg a Föld emberének értelme. Ha a Krisztus­-eseményt el akarták volna törölni, akkor ezen embereknek az «ember» szót ki kellett volna törölniük a földi fejlôdésbôl.”

További információk

Tömeg 1 kg