Barion Pixel

Ludwig Polzer-Hoditz – Egy európai szellem

5 500 Ft

Elfogyott

Kategória:

Leírás

Ludwig Polzer-Hoditz – Egy európai szellem

Thomas Meyer

Kemény borító, 544 oldal

Európa közepe misztérium-tér. Megköveteli az itt élő emberiségtől, hogy ezt felismerve, ennek megfelelően viselkedjen. A jelenlegi kultúrperiódus – amelyben élünk – Nyugatról érkezve ezen a térségen keresztülhaladva kelet felé fordul. Itt a réginek at kell alakulnia. Minden régi erő átalakul ezen az úton nem haladhat tovább anélkül, hogy az itteni szellemiségből meg ne újulna. Ha a régi erő átalakulása itt a Középben elmaradna, akkor romboló erővé válna. Ebben a térségben emberismeretből, emberszeretetből és emberi bátorságból kell létrejönnie annak, ami gyógyítóan képes továbbhaladni Kelet felé.

Ludwig Polzer-Hoditz, 1928.

Ludwig Polzer-Hoditz (1869-1945) Prágában született, fiatal éveit testvéreivel Grazban töltötte. A dunai Monarchia vegyes népessége ekkor még a kulturális kozmopolitizmus légkörét árasztotta a Ferenc József császár által irányított népek és országok építményének gerendái korhadtságuk ellenére védelmet és biztonságot nyújtottak. Ludwig Polzer 1886-ban úgy döntött, hogy a modern oktatási rendszer absztraktságától elszakadva a K.u.K. lovasságán belül folytatja pályafutását és lovaglótanár lesz. Röviddel Berta Kotz-Dobrz bárónővel kötött házassága után felhagyott a katonai pályával. Polzer édesapja 1908-ban felhívta figyelmét Rudolf Steinerre. Ludwig Polzer 1911-ben tagja lett a Teozófiai, később az Antropozófiai Társaságnak. 1917-ben Rudolf Steiner Berlinbe hívta – a hármas tagozódású társadalmi rend megszületésének órájához. Polzer, Otto Lerchenfeld gróffal és W J. Steinnel fáradhatatlanul együttműködött ennek a világtörténelmi jelentőségű – W. Wilson amerikai elnök programjával ellentétes -, társadalmi modellnek széleskörű megismertetése érdekében. Testvére, Arthur Polzer révén I. Károly császár – az utolsó osztrák császár és magyar király – is megismerkedett Steiner ideáival.
A nyilvános, antropozófiai irányultságú bécsi Nyugat-Kelet Kongresszus (1922) után Európa politikájában hamarosan klerikális és nyugati hatalmi törekvések váltak mérvadókká R. Coudenhove Kalergi útnak indította a páneurópai gondolatot, amely a mai napig is hat.
Polzer a Szellemi harc – Nagy Péter Testamentuma című könyvében nagyívű ábrázolásban írja le olyan politikai-okkult ellenerők ténykedését, melyek a speciálisan közép-európai feladatok elvégzésének akadályozására irányulnak. 1925 után Polzer megpróbálta befolyásos államférfiak, mint Masaryk és Benes érdeklődését felkelteni Rudolf Steiner szociális impulzusa iránt. Elsősorban Csehországban dolgozott, de tevékeny volt Ausztriában, Magyarországon és Angliában is.
1928-ban jelent meg fő műve, Az európai Közép misztériuma. Szellemi élmények feltárták előtte a Kr. utáni második évszázad korának hátterét, amelyben már megtaláljuk az európai népek tudati fejlődésének gyökereit.

Thomas Meyer 1950-ben Bázelben született, számos jelentős biográfiai művet írt, így például Helmuth von Moltke, a császári Németország vezérkari főnökének és Daniel. N. Dunlopnak, az első Világ Energia Konferencia szervezőjének biográfiáját. A Thomas Meyer által vezetett Perseus Kiadó fontos könyvek megjelentetője nemrégen adta ki Irene Diet művét Jules és Alice Sauerweinről, kiadója az Europaer című folyóiratnak, amely a szimptomatológiai kutatás módszerével vizsgája korunk eseményeinek hátterét.

További információk

Tömeg 3,5 kg