Barion Pixel

ELMARAD – BEVEZETÉS AZ ANTROPOZÓFIÁBA – tanfolyam (9. ea)

Időpont
2021. április 24. 10:00 - 12:00

Helyszín
‌Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

Bevezetés az antropozófiába:

14 előadásból álló előadássorozat, melynek célja átfogó ismeretet nyújtani kifejezetten azok számára, akik az antropozófia megismerésének kezdetén állnak és szeretnék azt elmélyíteni.

Időpontok: 2020.  december 19., 2021. január 16., 30., február 13., 27., március 13., 27., április 10., 24., május 8., 22., június 12., 26., július 10.

Részvételi díj nincs, azonban költséghozzájárulás lehetséges. A részvételi szándékot kérjük előzetesen jelezni Kiss Miklósnál (kissm@jumibt.hu, telefon: 06/30/954-0331)

A tanfolyam tematikája:
1) Mi az antropozófia? Rudolf Steiner munkássága. Bevezető – a tanfolyam célja és működése. Az antropozófia fogalma, tartalma. Világmegismerési út. Teozófia és az antropozófia. Rudolf Steiner életútja, szerepe a világfejlődésben.
2) Az ember felépítése – szellemtudományi szempontból. A test, lélek, szellem hármassága. Az ember lénytagjai: fizikai test, étertest, asztráltest és az én. Magasabb szellemi lénytagok: manasz, buddhi, atma. A lelki tevékenység hármassága: gondolkodás, érzés, akarat.
3) A szellemi hierarchiák és az ember. Fizikai sík, asztrál sík, alsó devachán, felső devachán. A harmadik hierarchia lényei: az angyalok arkangyalok, archék. A második hierarchia: formaszellemek, mozgásszellemek, a bölcsesség szellemei. Az első hierarchia: trónok, kerubok, szeráfok. A magasabb szellemi hierarchiák lénytagjai.
4) A világ keletkezése, a Föld fejlődési korszakai. Bolygórendszer, állócsillag, állatöv. A régi Szaturnusz, a régi Nap és a régi Hold. Földünk és a rajta élő lények evolúciója, A tűz, levegő, víz, föld állapotok. Atlantisz utáni kultúrkorszakok. A Föld jövőbeni megtestesülései.
5) A természet szellemi háttere. Természet alatti lények. Ember, állat, növény, ásvány. Az ember és a természet viszonya. Szellemi lények a természetben. Elementális világ: gnómok, undinék, szilfek és szalamanderek.
6) Az ellenerők, szerepük a fejlődésben. Lucifer és a luciferi lények hatása az emberben. Ahrimán és seregei. A jó és rossz felfogástól a 3 pólusú világszemléletig. Fantomok, kísértetek, démonok. A doppelgänger.
7) Jézustól Krisztusig. A kereszténység szerepe a világfejlődésben. A két Jézus gyermek. A Nátháni lélek. A Jordán-keresztelő. A Három év. A Golgotai Misztérium és a Feltámadás. Az evangéliumok. A kereszténység útja a katakombáktól a világvallásig. A kereszténység jövője.
8) Élet a halál után. Ébrenlét és alvás. A lénytagok kilépése a halál során. Élettabló és kamalóka. Az újra megtestesülés folyamata. Szülőválasztás és sorsépítés. Kapcsolat élők és holtak között.
9) Karma és a szabad akarat. Sorsismeret, biográfia. A karma fogalma és szerepe a szellemi lények fejlődésében. Hold-karma és Nap-karma. A születés előtti és a halál utáni szellemi folyamatok a karmával összefüggésben. Lucifer szerepe az emberi szabad akarat létrejöttében. A sorsesemények életutunk során.
10) A 12 érzék és a 7 életfolyamat. A fizikai testre irányuló érzékek: tapintás, életérzék, saját mozgás érzék, egyensúlyérzék. Lelki érzékek: szaglás, ízlelés, látás, hőérzék. Szellemi érzékek: hallás, szóérzék, gondolatérzék, énérzék. A hét életfolyamat: légzés, melegedés, táplálkozás, kiválasztás, fenntartás, növekedés, szaporodás.
11) A szociális élet hármas tagozódása. A szociális organiznus lényisége. Emberi közösségek hármassága: szellemi szféra, emberi kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok. Szabadság, egyenlőség, testvériség.
12) A társadalom egészséges fejlődésének feltételei. Antropozófia életterületek. A Waldorf mozgalom. A főbb életterületek, ahol az antropozófiai szemlélet már eredményesen érvényesült: pedagógia, biodinamikus mezőgazdálkodás, antropozófus orvoslás,  társadalomtudomány, természettudomány, művészetek, vallási megújulás. A Waldorf mozgalom megalapítása és szerepe az emberiség jövőjében.
13) Első összefoglaló óra. Az Antropozófiai Társaság. A Karácsonyi Ülés. Az antropozófiai mozgalom története. A Karácsonyi Ülés és az Alapkő. A Magyar Antropozófiai Társaság története, kapcsolódás a dornachi Általános Antropozófiai Társasághoz.
14) Második összefoglaló óra. A Szabad Szellemtudományi Főiskola. A Szabad Szellemtudományi Főiskola megalapítása, működése. Ki lehet a Főiskola tagja? A 19 Klassze óra és a 7 ismétlő óra. A Főiskola a szekciókon keresztül áthatja az életterületeket. A Goetheanum története.

Jellege
előadás

Részvétel
nyilvános

Részvételi díj
lásd a leírást

Szervező
-