Barion Pixel

Szekciók

Jelen pillanatban a Goetheanumban, a Szabad Szellemtudományi Főiskola keretein belül 11 szekció működik.

Ezek a következők:

1. Allgemeine Anthroposophische Sektion – az Általános Antropozófiai Szekció
2. Mathematisch-Astronomische Sektion – Matematikai-Asztronómiai Szekció
3. Medizinische Sektion – Orvosi Szekció
4. Naturwissenschaftliche Sektion – Természettudományi Szekció
5. Sektion für Landwirtschaft – Mezőgadasági Szekció
6. Pädagogische Sektion – Pedagógiai Szekció
7. Sektion für Bildende Künste – A Képi Művészetek Szekciója
8. Sektion für Redende und Musizierende Künste – Beszédművészeti és Zeneművészeti Szekció
9. Sektion für Schöne Wissenschaften – A Szép Művészetek Szekciója
10. Sektion für Sozialwissenschaften – Társadalomtudományi Szekció
11. Jugendsektion – Ifjúsági Szekció

Ezek a szekciók tulajdonképpen olyan új munkaközösségek, melyekben a tagok, a szellemi kutatás mellett, egy újfajta együttműködésre törekednek. Ezek az emberek, Steiner szavaival kifejezve, olyan „keresztény-művészi érzületet” akarnak kialakítani a közösségeikben, amely a szellemi kutatási folyamatokat alátámasztja és elősegíti. Mert amikor emberek egy csoportja, egy ilyen ideától vezérleve együtt dolgozik, akkor az érzékfeletti közös megélése által a lélek egy magasabb megértés számára felébredhet. Amikor ez a minőség egy szekcióban dolgozó emberek közösségben megjelenik, akkor ezekben az antropozófiai közösségekben azt, amit a közösség tagjai a fizikai világban, a valódi szellemi megismerés ereje által átéltek, azt felemelik az érzékfeletti, szellemi világba.

A munka a szekciókban egyébként annak érdekében folyik, hogy a tagok által érzékelt jövőképek alapján fejlesztési témákat hozzanak létre és azokon dolgozzanak. A munka teljesen gyakorlati kérdésekre vonatkozik, de át van itatva attól a szellemi kapcsolattól, ami a fordított kultusz nyomán a szekcióban létrejön. Ez az u.n. gyakorlat-orientált szellemtudomány az, ami végső soron lehetővé teszi, hogy a szellemi kutatás eredményei megtermékenyítsék az életterületeken folyó gyakorlati munkát. Ezzel a lépéssel a régen elzárt és titkos szellemi iskolák helyébe olyan iskola került, amelynek az emberi fejlődésre közvetlen hatása lehet és elősegítheti az ember és közösségei lelki-szellemi fejlődését.

Ezen szekciók munkájához kapcsolódva Magyarországon a magyar Főiskolai tagok is létrehoztak szellemi kutató munkaközösségeket. Ezek a magyar szekciók a következők:

1./ Orvosi szekció, képviselője: Dr. Szőke Henrik

2./ Pedagógiai szekció, képviselője: Czakó Anikó

3./ Társadalomtudományi szekció, képviselője: Takáts Péter

4./ Matematikai-Asztronómiai Szekció, képviselője: dr.Varga Márta