Barion Pixel

Genius Kiadó

A GENIUS Kiadó tevékenysége

A Társaság fontos küldetésének tekinti Rudolf Steiner könyveinek és előadásainak magyar nyelven történő megjelentetését. Ezt a könyvkiadási tevékenységét a GENIUS Kiadón keresztül végzi. A Kiadó teljes egészében a Társaság tulajdona és a könyvkiadási tevékenység finanszírozása a Társaság gazdálkodásának része.

A Kiadó tevékenységét a Társaságon belül működő Könyves Csoport szervezi, melynek koordinátora Dániel János Tamás, és az őt segítő tagjai igen aktívan és motiváltan végzik a könyvek kiadásának előkészítését és szervezését.

A GENIUS Kiadó könyveit a jelen honlapon működő webáruházban lehet megvásárolni, erre a  linkre kattintva, valamint a viszonteladóinknál.

A GENIUS Kiadónál megjelent könyvek

2016-ban, a májusi Közgyűlés utáni időszakban, régi könyvek újrakiadása:

 1. R. Steiner: A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei (újraszerkesztve) GA 9
 2. R. Steiner: A magasabb világok megismerésének útja (újraszerkesztve)
 3. R. Steiner: A zeneiség lénye és a hangélmény az emberben (változatlan utánnyomás) AF4
 4. R. Steiner: Pszichoszófia (változatlan utánnyomás) AF19
 5. R. Steiner: Pneumatoszófia (változatlan utánnyomás) AF2
 6. Lindenau: A gyakorló ember (újraszerkesztve)
 7. Goethe: Színtan (változatlan utánnyomás)

2016-ban, a májusi Közgyűlés utáni időszakban kiadott új könyvek:

 1. R. Steiner: Szükségszerűség és szabadság AF21
 2. Krízis és kulmináció (Prokofjev és Selg írások)
 3. Drahos Sándor: Az emberi hitvilág AF22

A 2017-ben megjelent GENIUS könyvek:

 1. R. Steiner: Krisztus és a szellemi világ GA 149
 2. R. Steiner: Léleknaptár (asztali változat) (2. kiadás) GA 40
 3. R. Steiner: Régi mítoszok és mondák okkult igazságai GA 92
 4. R. Steiner: A szellemtudomány körvonalai (újraszerkesztett kiadás) GA 13
 5. R. Steiner: A külső világ spirituális háttere GA 177
 6. R. Steiner: A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei (újraszerkesztett kiadás) GA 9
 7. R. Steiner: A magasabb világok megismerésének útja (újraszerkesztett kiadás) GA 10
 8. R. Steiner: A gyermek egészséges fejlődése (2., újraszerkesztett kiadás) GA 303
 9. R. Steiner: Krisztus és az emberi lélek GA 155
 10. R. Steiner: A nevelés művészete – Szemináriumi beszélgetések GA 295
 11. R. Steiner: Karmikus összefüggések IV (2., újraszerkesztett kiadás) GA 238
 12. R. Steiner: A Szabadság filozófiája (újraszerkesztett kiadás) GA 4
 13. R. Steiner: Orvosok és lelkipásztorok (2., újraszerkesztett kiadás) GA 318
 14. Takáts P.: A Templomos Lovagrend története szellemtudományi szempontból AF24

A 2018-ban megjelent GENIUS könyvek:

 1. R. Steiner: Faust I. – A küzdő ember GA 272
 2. R. Steiner: János apokalipszise (2., újraszerkesztett kiadás) GA 104
 3. R. Steiner: Michael küldetése (2., újraszerkesztett kiadás) GA 194
 4. R. Steiner: A János-evangélium (Hamburg) (2., újraszerkesztett kiadás) GA 103
 5. R. Steiner: Valóság és tudomány GA 3
 6. R. Steiner: A lelki élet metamorfózisa GA 59
 7. R. Steiner: A nevelés művészete, Metodika, didaktika (újraszerkesztett kiadás) GA 294
 8. R. Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben GA 178
 9. R. Steiner: Az emberi test szellemtudományos megközelítésben GA 347
 10. R. Steiner: Az ember és a Föld élete, A fizikai test, az étertest, az asztrál test és az én GA 348
 11. S. O. Prokofjev: A Michael-iskola, Michael-kultusz
 12. Emil Bock: A három év
 13. Takáts P.: Amit Ahriman elkövetkező inkarnációjáról tudni kell AF25

A 2019. évben megjelent  GENIUS könyvek:

 1. R. Steiner: Történelmi szükségszerűség GA 179
 2. R. Steiner: A karma megnyilvánulásai GA 120
 3. R. Steiner: Egészségről és betegségről, Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai GA 349
 4. R. Steiner: Ritmusok a kozmoszban és az emberben, Hogyan jutunk el a szellemi világ látásához GA 350
 5. R. Steiner: A nyugati és a keleti világ különbözősége (2. kiadás) GA 83
 6. R. Steiner: A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése GA 116
 7. R. Steiner: A természet és az ember szellemtudományos nézőpontból GA 352

A 2020. évben megjelent  GENIUS könyvek:

 1. Ch. Kovacs: Michael küldetése
 2. R. Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I. (2., javított kiadás) GA 235
 3. R. Steiner: Misztériumi igazságok és karácsonyi impulzusok GA 180
 4. R. Steiner: Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből (2., javított kiadás) GA 311
 5. R. Steiner: Első természettudományos kurzus GA 320
 6. R. Steiner: Járványok – Spirituális perspektívák

A 2021. évben megjelent  GENIUS könyvek:

 1. R. Steiner: Emberré válás I. – Az ember mint testi-lelki lény GA 205
 2. R. Steiner: Faust II. – A Faust-probléma GA 273
 3. Emil Bock: Három év (2., javított kiadás)
 4. R. Steiner: A bibliai teremtéstörténet titkai (2., javított kiadás) GA 122
 5. R. Steiner: Jézustól Krisztusig (2., javított kiadás) GA 131
 6. R. Steiner: A szellemtudomány körvonalai (3., javított kiadás) GA 13

A 2022. évben megjelent  GENIUS könyvek:

 1. R. Steiner: Emberré válás II. – Az ember mint szellemi lény GA 206
 2. Christian Kreiß: A Mefisztó-elv a gazdaságban
 3. R. Steiner: I. Misztériumdráma – A beavatás kapuja GA 14
 4. Wolfram von Eschenbach: Parzival

A 2023. évben megjelent  GENIUS könyvek:

 1. R. Steiner: Az öregedésről – szövegválogatás
 2. R. Steiner: A nevelés mint társadalmi kérdés (2., javított kiadás) GA 296
 3. R. Steiner: A Karácsonyi Gyűlés az Antropozófiai Társaság megalapítására 1923-1924 GA 260
 4. R. Steiner: A lélek határélményei: rémület, szégyen, kétkedés és rémült zavarodottság – szövegválogatás
 5. Szergej O. Prokofjev: Rudolf Steiner és az ezoterikus kereszténység mesterei
 6. R. Steiner: Az ember mint a teremtő, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája (2., javított kiadás) GA 230
 7. Bernard Lievegoed: Az Alapkőre eszmélés
 8. R. Steiner: Világtörténelem az antropozófia megvilágításában (2., javított kiadás) GA 233

A 2024. évben megjelent  GENIUS könyvek:

 1. R. Steiner: II. Misztériumdráma – A lélek próbatétele GA 14
 2. R. Steiner: Karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. GA 236
 3. R. Steiner: A rózsakeresztesek teozófiája GA 99
 4. Szergej O. Prokofjev: Az év körforgása (két kötetben)
 5. R. Steiner: A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai (2., javított kiadás) GA 327

A KIADÓ KÖNYVEI A WEBÁRUHÁZ  FÜLRE KATTINTVA MEGVÁSÁROLHATÓK.