Barion Pixel

ÁSZF

Gyors információk a webáruházról

A rendelés átvétele:   

 •  Személyesen a Rudolf Steiner Házban (1026 Bp. Riadó u.2/b)
  • A Rudolf Steiner Ház programjai és a  készlet gyors mozgása miatt, a személyes átvétellel megrendelt könyvek ÁTVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL minden esetben értesítést küldünk. A kiírt nyitvatartás a személyes átvételre és a helyi vásárlásra nem érvényes.
  • A személyes átvételre rendelt könyveket, minden év  november és december hónapban, két hétig tudjuk fenntartani a megnövekedett rendelések miatt. A két hét alatt át nem vett rendelések, automatikusan törlésre kerülnek!
 • Házhoz szállítással MPL szolgálaton keresztül
  • A  csomagküldés díja 1 db könyvnél 1200.- Ft/2400.- Ft  a könyvek mérete és súlya is számít. Három-négy vagy több könyvnél maximum 4.000.- Ft.
  • Utánvétre nincs lehetőség!
  • A csomagfeladás folyamatosan történik, a csomag  feladástól számítva 2 munkanapon belül kerül kézbesítésre.

Fizetési lehetőségek:

 • Készpénzzel. A könyvek személyes átvételekor lehetséges a Rudolf Steiner Házban.
 • Online bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 • Bankártyás fizetés. Személyes átvétel esetében lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is.
 • Utalás. A Magyar Antropozófiai Társaság 16200106 – 11543596 – 00000000 számú bankszámlájára (Magnet; IBAN: HU78 1620 0106 1154 3596).
 • GENIUS könyvutalvány.  Az utalványt, mint készpénz helyettesítő eszközt, a Genius Kiadó által kiadott könyvek vásárlása esetén elfogadjuk, az utalvány felhasználási feltételei szerint.
 • A vásárlásról minden esetben számlát állítunk ki.

Segítségnyújtás a rendeléshez:

A webáruház Általános Szerődési Feltételei (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ANTROPOZOFIA.HU WEBÁRUHÁZBAN, ÉRVÉNYES: 2020. JANUÁR 1-TŐL

Tájékoztatjuk, hogy a www.antropozofia.hu webáruház használatával Ön, mint vevő, elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. A Magyar Antropozófiai Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon meghatározhatja és megváltoztathatja. A változás a Webáruház áruházban történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vevőnknek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Esetleges változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 1. Általános rendelkezések

1.1. A Webáruházat a Magyar Antropozófiai Társaság üzemelteti (továbbiakban: üzemeltető/eladó).

1.2. Az üzemeltető adatai és elérhetőségei az alábbiak:
Cégnév: Magyar Antropozófiai Társaság
Székhely és központi iroda: 1026. Budapest, Riadó u. 2/b.

Postacím és ügyfélszolgálat: 1026. Budapest, Riadó u. 2/b.
Ügyfélszolgálat: a Társaság titkársága
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36-30-914-5163, titkarsag@antropozofia.hu
A fenti elérhetőségek egyben a panaszügyintézés elérhetőségei is.

Nyilvántartási szám:  01-02-0002850
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 19654133-2-41
Bankszámlaszám: 16200106 – 11543596 – 00000000
Szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató: Üzemeltető tárhelyszolgáltatót vesz igénybe: Websupport Magyarország Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

1.3. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója (következőkben: vevő) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.4. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 7. pontjában (Adatkezelés) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.5. A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruház áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vevő, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket nem érintik.

 1. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Vevő és az Üzemeltető, mint Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és annak a jogviszony részletes feltételeit tartalmazó visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Webáruház a vonatkozó jogszabályok alapján 48 órán belül köteles visszaigazolni a vevő megrendelésének kézhezvételét, ennek hiányában a vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. A megrendelésre az Eladó által küldött automatikus visszaigazolás csupán a megrendelés Eladó általi kézhezvételét jelzi a Vevőnek.

2.2. A megrendelés elküldésével a vevő vételi ajánlatot tesz. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a jogviszony lényeges feltételeit rögzítő, Eladói e-mail Vevő részére történő megküldésével jön létre.

2.3. Az Üzemeltető/Eladó fenntartja magának annak jogát, hogy azt a megrendelést, amelyet a Vevő a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapelveinek (így különösen a Ptk. 1:3 §. /1/ bek.; 1:4 §. /2/ bek.; 1:5 §. /1/ bek.) az Eladó által megalapozottan valószínűsített megsértésével kezdeményezett, még a teljesítés előtt, mint jogszabályba ütközőt, az Eladó jogosult törölni, ezzel a jogviszonyt semmissé nyilvánítani.

2.3.1. Jogszabályba ütköző a megrendelés különösen, (de nem kizárólagosan) ha a Vevő

 • a terméket a jóhiszeműség és tiszteség elvének megsértésével rendelte;
 • a rendelés a Vevőnek felróható okból szabályzat-, szerződés-, vagy jogszabálysértő;
 • a Vevő magatartása a joggal való visszaélés tilalmát sérti;
 • a Vevő megtéveszti, vagy megtéveszteni próbálja az Eladót (pl. az Eladó engedélye nélkül, kiskereskedelmi továbbértékesítés szándékával rendel a Vevő, vagy eseti kedvezményeket jogosulatlanul, visszaélés-szerűen kíván igénybe venni);

2.4. A megrendeléseket Webáruház iktatja, azokat automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vevő utólag lekérheti, megtekintheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.

2.5. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vevő közötti, a vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

2.6. A megrendelésre vonatkozó emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a vevő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

2.7. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeltető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vevőt terheli.

2.8. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelés!” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az ’Adataim’ menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az titkarsag@antropozofia.hu email címen.

2.9. Fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Webáruház sok esetben a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, illetve SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

2.10. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vevőnek és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.11. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét.

2.12. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

2.13. A fizetési módok

 • Készpénzzel. A könyvek személyes átvételekor lehetséges a Rudolf Steiner Házban.
 • Online bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 • Bankártyás fizetés. Személyes átvétel esetében lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is.
 • Utalás. A Magyar Antropozófiai Társaság 16200106 – 11543596 – 00000000 számú bankszámlájára (Magnet; IBAN: HU78 1620 0106 1154 3596).
 • GENIUS könyvutalvány.  Az utalványt, mint készpénz helyettesítő eszközt, a Genius Kiadó által kiadott könyvek vásárlása esetén elfogadjuk, az utalvány felhasználási feltételei szerint.
 • A vásárlásról minden esetben számlát állítunk ki.

.2.14. Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

2.15. A vevő a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

2.16. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket, amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor,  vevő előzetes banki utalással, az ügyfélszolgálaton történő készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni.

A Webáruház vásárlási lehetőséget biztosít GENIUS könyvutalvány formájában is. Ez a könyvutalvány a termék vételárának részben vagy egészben történő megfizetésére használható fel. A könyvutalvány felhasználási feltételeinek részleteit az aktuális könyvutalvány feltételei tartalmazzák.

2.17. Átvételi módok

 1. A megrendelt termékeket a vevő választása szerint kétféle módon veheti át: futárszolgálattal történő kézbesítéssel vagy személyes átvétel útján.
 2. Választhatja a futárszolgálat útján történő kiszállítást, ekkor Eladó a Magyar Posta Logisztikai Üzletágával juttatja el a megrendelt árut a megadott címre. A várható szállítási napról emailben vagy telefonon kap értesítést.
 3. Személyes átvétel választása esetén a vevő értesítést kap emailen és/vagy SMS-ben, hogy a csomag személyesen mikor lesz átvehető az ügyfélszolgálaton. Az ügyfélszolgálat nyitva tartását az értesítés tartalmazza.
 4. A rendeléseket a Webáruház általában 1-2 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van.

2.18. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, személyes átvétel esetén a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat.

A nem sértetlen csomagolású terméket a vevő csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

 1. A vásárlástól való elállás joga

3.1. A Webáruház vevőit, mint Vevőt megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti indokolás nélküli elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.

3.2. A Vevőt a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvétele közötti időszakban is megilleti az elállás joga.

3.3. Vevő nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, az Eladó által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vevő a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vevő elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi.

3.4. Elállás esetén a terméket a vevő az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vevő igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

3.5. A Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges mértékben, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű, vagy a kipróbáláshoz feltétlenül szükséges mértéket meghaladó használatából eredő kárai megtérítését.

3.6. Elállásra vonatkozó igényt a vevő emailben, postai úton írásban, személyesen vagy telefonon jelentheti be, amelyet a Webáruház Ügyfélszolgálatára kell eljuttatni.  

3.7. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. A vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

3.8. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül utaljuk vissza a termék vételárát a vevő által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vevő részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vevő nem élt elállási jogával, illetve kivéve, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást kért, ez esetben a többletköltséget a Webáruház nem köteles megtéríteni. Webáruházunk azonban jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: ilyenkor Webáruházunk a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

3.9. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. Amennyiben a vevő nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vevő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vevőt terhelik.

3.10. Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra vonatkozik. Webáruház a nagykereskedelmi és a viszonteladói partnereivel külön megállapodás keretében szabályozza a visszáruzási lehetőséget.

 1. Meggondolt vásárlás (cserejog)

4.1. A vevő az átvételétől számított 60 napon belül jogosult a még használatba nem vett terméket annak eredeti, sértetlen és bontatlan csomagolásában, valamint az eredeti számla egyidejű átadásával személyesen visszahozni vagy saját költségén visszaküldeni az ügyfélszolgálatra.

4.2. Az előző feltételeknek mindenben megfelelő terméket a Webáruház visszaveszi és a termék számlán szereplő vételárának teljes összegét a vevő által választott más termék vagy termékek vételárába beszámítja. Amennyiben a kiválasztott más termék vagy termékek vételára a meggondolt vásárlással érintett terméknél alacsonyabb, úgy ebben az esetben a különbözet visszafizetésére nincs mód.

4.3. A Webáruház fenntartja a jogot a jelen pontban foglalt cserejog alkalmazásának elutasítására, amennyiben a cserejogot nem a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal megegyezően vagy egyébként visszaélés szerűen gyakorolják. A Webáruház fenntartja továbbá a jogot a cserejog korlátozására vagy egyéb feltétel megállapítására, továbbá e lehetőség indokolás nélküli szüneteltetésére vagy megszüntetésére, amelyre vonatkozó tájékoztatást az ÁSZF módosításával tesszük közzé. Az esetleges módosítást megelőzően teljesített vásárlások a vásárlás teljesülésekor hatályos ÁSZF rendelkezései szerint kerülnek elbírálásra, ha az a vevőra nézve kedvezőbb.

4.4. Jelen pontban foglalt cserejog nem érinti a távollévők között kötött szerződés miatt fennálló, vevőket megillető elállási jogot, továbbá sem a jótállást, sem szavatossági jogokat, azok változatlanul érvényesek.

 1. A felelősség korlátozása

5.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

5.2. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

5.3. A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

5.4. Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.5. A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések írása) minden vevő saját felelősségére veheti igénybe.

5.6. A Webáruház nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására.

 1. Adatkezelési tájékoztató

6.1. Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált vevők személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

6.2. Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházon önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a vevő hozzájárul. Abban az esetben, ha a vevő egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz.

6.3. Az Üzemeltető a Webáruház vonatkozásában az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti adatkezelést végez.

6.4. Regisztrációs Adatkezelés:

 1. A Webáruházon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vevőkkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.
 2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 3. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a vevők beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja.
 4. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább (lásd még jelen ÁSZF 7.8-as pontját) és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a vevő a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.
 5. Az adatkezelés célja, hogy a vevők megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének célja még a vevői élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján.
 6. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: – név (kereszt- és vezetéknév), – email cím, – lakcím, számlázási cím – telefonszám. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

6.5. A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el vevői számítógépén. A cookie-k a vevők személyére szabott kiszolgálás és vevő részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a vevők azonosításának megkönnyítését szolgálják. A cookie-ben a vevők személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra.

6.6. A honlapok használatával a Vevő elfogadja, hogy számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-fogadás vevői tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

6.7. Amennyiben valamely Vevő a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a vevő ügyfél azonosítását.

6.8. A vevő az Üzemeltető email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről, illetve kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számoljon fel.

6.9. Az Üzemeltető a vevő adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles reagálni – a vevő kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett vevő az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

6.10. Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Atv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

6.11. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet. (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

 1. Hírlevél

7.1. A vevőknek módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később is, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a vevő kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre és telefonszámra tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként.

7.2. A hírlevélről a vevő bármikor leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott „Hírlevél fel- és leiratkozás” menüpontban, vagy minden hírlevél végén található „Leiratkozás” linkre kattintva.

 1. Panaszügyintézés

8.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével.

8.2. A vevő panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vevő a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

8.3. A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

8.4. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt küld meg a fogyasztó részére.

8.5. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vevő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.

8.6. A panaszra adott válasz másolati példányát a webáruház öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni

8.7. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 1. Felhasználási feltételek elfogadása

9.1. A Webáruház használatával Ön, mint vevő, kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Kelt: Budapesten, 2020. január 1-én

Takáts Péter

A Magyar Antropozófiai Társaság, mint üzemeltető, képviselője