"Minden kétség, minden kérdés egy kifinomult lidércnyomás. Fojtogatás kifinomult formában. A Szfinx a kétség felhozója, a kérdésekkel kínzó - luciferi alak."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Történelmi szimptomatológia

9 előadás, 1918. okt. 18. – nov. 3., Dornach

Rudolf Steiner, 1918 (GA 185)

TARTALOM:
Amit az ember rendszerint történelemnek nevez, azt pusztán mint szimptómákat tekinthetjük, amelyek csak a felszínen találhatók, így amelyeken szükséges átlátnunk, hogy a történések igazi okait megragadhassuk. A történelmi események mögött a szellemi valóság roppant erői működnek. Ezek az előadások ebből a szimptomatológiai aspektusból világítják meg az újabb történelem alakulását a XV. század kezdetétől napjainkig, részletesen fejtegetve közben az emberi történelem mindenkori okkult hátterét. – A templomos rend felszámolása. Az újkori angol és francia történelem különbsége. A francia forradalom és Napóleon. A szabadkőművesség. A XIX. századi szocializmus jellemzője. Az orosz forradalom. A tudati lélek korának értelme: a szellemi impulzus előretörése. A természettudományos gondolkodásmód jelentősége. A gonosz kifejlődése az ember belső világában. A gonosz misztériuma és szerepe az emberfejlődésben. Jezsuitizmus és goetheánizmus. A Krisztus-impulzushoz való viszonyulások.


FEJEZETEK:

Fordította Szemes (Kőnig) Éva
Lektorálta Illés Györgyné